Staatssecretaris informeert Kamer over Evaluatie Drank- en Horecawet

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de Evaluatie van de Drank- en Horecawet. Hieruit blijkt dat de evaluatie zich richt op vier thema’s: Decentralisatie van bevoegdheden naar gemeenten, de verhoging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18, mengvormen van alcohol en detailhandel (‘blurring’) en technische eisen rondom verkoop.

Kamerbrief over voortgang alcohol januari 2016

Bron: Rijksoverheid