Vacature: algemeen bestuurslid NVDI

Het verenigingsbestuur van de NVDI is op zoek naar een

Algemeen bestuurslid (vrijwillig) m/v

De Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawet Inspecteurs (NVDI) zoekt uitbreiding van het huidige bestuur. Belangrijk om te weten; het is een vereniging van, voor en door DHW-inspecteurs. Zie hieronder de volledige vacature.

Vacature bestuurslid NVDI

Alcohol en drugs bij evenementen; leidraad voor gemeenten

Hoe zorg je als gemeente dat een evenement of festival veilig en gezond verloopt, liefst zonder incidenten met alcohol, drugs, geweld of overlast? En wat kun je vooraf, tijdens en na evenementen doen om de risico’s door alcohol- en drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken? In de nieuwe leidraad staat het.

Alcohol en drugs bij evenementen; leidraad voor gemeenten.

Lees verder

Infosheet lokale handhaving van wetgeving rondom dronkenschap

Overzichtelijke infosheet met praktische handvatten voor toezichthouders die in de praktijk te maken hebben met het handhaven van de wettelijke bepalingen rondom dronkenschap. Bijvoorbeeld gemeentelijke toezichthouders met de Drank- en Horecawet in hun portefeuille of politieagenten die in de praktijk geconfronteerd worden met dronkenschap.

Infosheet lokale handhaving van wetgeving rondom dronkenschap

Lees verder

Presentaties ledenvergadering online

Afgelopen donderdag 3 maart heeft de ledenvergadering plaatsgevonden te Nijkerk waarbij DHW-inspecteurs in gesprek zijn gegaan met het VWS over de evaluatie van de Drank- en Horecawet. De presentaties die tijdens deze vergadering zijn gehouden, zijn voor leden toegankelijk gesteld op het forum onder het topic ‘ledenvergadering’. Let op: het forum is alleen toegankelijk voor leden. Nog geen lid? Meld u zich dan nu aan.

Drank- en Horecawet Inspecteurs gaan opnieuw in gesprek met het ministerie van VWS

Tijdens de vorige NVDI ledenvergadering op 19 november jl. heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen de leden van de NVDI en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie heeft het bestuur van de NVDI verzocht tot een tweede gesprek, opnieuw naar aanleiding van de evaluatie van de Drank- en Horecawet die in 2016 en 2017 plaatsvindt. Het gesprek en de discussie met VWS zal op 3 maart a.s. gevoerd worden aan de hand van een aantal concrete stellingen.

 

Programma ledenvergadering 3 maart te Nijkerk

Donderdag 3 maart 2016 vindt de volgende ledenvergadering voor DHW inspecteurs plaats te Nijkerk. Het programma voor deze ochtend is hieronder in te zien. Vanwege het beperkte aantal plaatsen in de raadzaal wil ik u verzoeken om u voor 19 februari aan te melden door een e-mail te sturen naar dhwinspecteur@gmail.com. Programma ledenvergadering DHW inspecteurs […]

Factsheet inzet mysteryshoppers bij de handhaving van de DHW

Handhaving van leeftijdsgrens van 18 jaar vaak inefficiënt. De naleving van de leeftijdsgrens van de Drank- en Horecawet is een zorgenkind van veel gemeenten. Jongeren onder de 18 jaar kunnen in supermarkten, bij de horeca of in sportkantines nog steeds gemakkelijk aan drank komen.

Factsheet inzet mysteryshoppers bij de handhaving van de DHW

Bron: STAP

Staatssecretaris informeert Kamer over Evaluatie Drank- en Horecawet

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de Evaluatie van de Drank- en Horecawet. Hieruit blijkt dat de evaluatie zich richt op vier thema’s: Decentralisatie van bevoegdheden naar gemeenten, de verhoging van de leeftijdsgrens van 16 naar 18, mengvormen van alcohol en detailhandel (‘blurring’) en technische eisen rondom verkoop.

Kamerbrief over voortgang alcohol januari 2016

Bron: Rijksoverheid

Van Rijn beantwoordt Kamervragen

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft vandaag de Kamervragen beantwoord van Joël Voordewind (ChristenUnie) over jongeren die gemakkelijk onbeperkt kunnen drinken op oudejaarsavond.

Beantwoording Kamervragen.

Bron: Rijksoverheid

Kamer wil hogere straffen voor geweld onder invloed

De Tweede Kamer vindt dat mensen die onder invloed van drank of drugs geweld plegen, een hogere straf moeten kunnen krijgen. Een ruime meerderheid steunt een wetsvoorstel waarin staat dat er een verplicht middelenonderzoek moet komen voor verdachten van een geweldsmisdrijf waar een voorlopige gevangenisstraf op staat. Kamerstuk alcohol en drugs als zelfstandige strafverzwaringsgrond

Lees verder