Nieuws

Gemeente Roosendaal gaat naleving Drank- en Horecawet beter controleren

Het gaat de goede kant op met de veiligheid van de woon- en leefomgeving in de gemeente Roosendaal, zo bleek vrijdag in het Stadskantoor bij de presentatie van het Veiligheidsplan voor 2016. Maar het nalevingspercentage ‘verstrekking alcohol aan jongeren’ ligt in Roosendaal op 14%. Supermarkten en slijterijen doen het min of meer redelijk, de pijn zit hem vooral bij de horeca en in sportkantines.

Lees verder

Nieuws

Blurring-pilot VNG heeft ander karakter dan eerder was aangegeven

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft eind oktober 2015 alle gemeenten uitgenodigd deel te gaan nemen aan een pilot waarin mengvormen van winkel en horeca worden geïnventariseerd en onderzocht. Op de website van de VNG staat dat daarbij “de regels in het kader van de volksgezondheid en de openbare orde in acht [zullen worden] genomen.” Uit de uitnodiging die aan de gemeenten is gestuurd blijkt echter dat de pilot een heel ander karakter heeft. Het gaat om lokale experimenten die uitdrukkelijk in strijd zijn met de Drank- en Horecawet.

Lees verder