Drank- en Horecawet Inspecteurs gaan opnieuw in gesprek met het ministerie van VWS

Tijdens de vorige NVDI ledenvergadering op 19 november jl. heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen de leden van de NVDI en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie heeft het bestuur van de NVDI verzocht tot een tweede gesprek, opnieuw naar aanleiding van de evaluatie van de Drank- en Horecawet die in 2016 en 2017 plaatsvindt. Het gesprek en de discussie met VWS zal op 3 maart a.s. gevoerd worden aan de hand van een aantal concrete stellingen.