Horeca, sportkantines en supermarkten verstrekken veelvuldig alcohol aan minderjarigen

Bij een controle door mystery guests begin september in Weert, bleek dat gemiddeld slechts 27% zich aan de regels houdt. Bij de paracommercie was dit 12%, bij commerciële horecabedrijven 27% en de supermarkten deden het ‘het minst slecht’ met 42%.

Lees verder