NVDI actief tijdens de studiedag Alcohol Toezicht (8 sept.)

Aanstaande donderdag vindt de tweede landelijke studiedag Alcohol Toezicht van het Trimbos-instituut plaats.

“Een dag voor toezichthouders en beleidsmakers DHW, preventiewerkers en overige geïnteresseerden. We kijken naar de meest recente gegevens over alcoholgebruik onder jongeren, naleving van de leeftijdsgrens, toezicht door gemeenten en gaan we dieper in op inspirerende voorbeelden uit het land.”

*Michiel Baardewijk en Nico Hesselink organiseren namens de NVDI een workshop over hoe toezichthouders en gezondheidsbevorderaars elkaar kunnen ondersteunen.

*Roxanne Sabbé, jurist, interim-voorzitter NVDI en inspecteur Drank- en Horecawet, zal een presentatie houden over het inzetten van testkopers: wat is de juridische stand van zaken en welke praktijkervaringen zijn er opgedaan?

*NVDI staat met een stand op de informatiemarkt.

NVDI-leden kunnen met 25% korting deelnemen aan de studiedag.

Flyer Studiedag Alcohol Toezicht Trimbos-instituut 8 september 2016