Rapport CCV: resultaten enquête toezichthouders DHW

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft in opdracht van het ministerie van VWS een enquête gehouden naar de ervaringen van toezichthouders Drank- en Horecawet met de handhaving van deze wet. De NVDI heeft een actieve rol gespeeld in het voortraject. De resultaten zijn vastgelegd in onderstaand rapport.

Rapport CCV – toezichthouders DHW