Verslag NVDI-deelname Trimbos Studiedag Alcohol Toezicht 2016

Op 8 september jl. heeft de NVDI actief deelgenomen aan de Landelijke Studiedag Alcohol Toezicht georganiseerd door het Trimbos-instituut. De NVDI heeft twee sessies georganiseerd en is op de informatiemarkt actief geweest middels een stand. Een verslag van deze dag is terug te lezen op het forum.