NVDI trekt voortaan op met BOA ACP

De Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawet Inspecteurs (NVDI) trekt voortaan samen op met de Vakbond BOA ACP. Beide verenigingen behartigen de belangen van boa’s en toezichthouders, waarbij NVDI zich heeft gespecialiseerd in uitwisseling en kennisoverdracht over het toezicht op de Drank- en Horecawet. Een mooie aanvulling van de belangenbehartiging van Vakbond BOA ACP, die zich richt op alle boa’s, handhavers en toezichthouders.

 

 

’Vriendjespolitiek bij drankcontroles’

Er zitten mazen in de wet die moet voorkomen dat cafés, slijterijen en supermarkten alcohol verkopen aan minderjarigen. De gemeentelijke controleurs die op de regels moeten toezien, constateren dat. Er wordt zelfs gerept van vriendjespolitiek, waarbij ondernemers die goed bevriend zijn met de burgemeester of wethouders de dans ontspringen.

Lees verder

Rapport CCV: resultaten enquête toezichthouders DHW

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft in opdracht van het ministerie van VWS een enquête gehouden naar de ervaringen van toezichthouders Drank- en Horecawet met de handhaving van deze wet. De NVDI heeft een actieve rol gespeeld in het voortraject. De resultaten zijn vastgelegd in onderstaand rapport.

Rapport CCV – toezichthouders DHW

NVDI is geen voorstander van blurring met alcohol

De Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawet Inspecteurs (NVDI) heeft al een aantal keren mondeling aangeven geen voorstander te zijn van blurren met alcohol. De NVDI wil nu ook schriftelijk haar zorgen uitspreken over de ontwikkeling ten aanzien van blurring en in het bijzonder over de pilot mengvormen winkel/horeca van de VNG, ook wel aangeduid als de blurring-pilot.

Lees verder

Roxanne Sabbé, interim-voorzitter NVDI, over naleving DHW

Roxanne Sabbé namens toezichthouders DHW over de leeftijdsgrens en naleving DHW.

 

Controleurs: geef ook bierhulp boete

Jongeren van 18 jaar en ouder moeten een boete krijgen als zij drank kopen voor hun minderjarige vrienden. Daarvoor pleiten controleurs. Nu krijgen minderjarigen nog veel te makkelijk een biertje van volwassenen.

Lees verder