Word ook lid

Graag heet ik u van harte welkom als potentieel nieuw lid van onze vereniging. Als u onderstaande gegevens invult en op de verzendknop drukt dan wordt het bij onze administratie bekend dat u lid wenst te worden. U ontvangt vervolgens een betalingsverzoek en na betaling ontvangt u een bevestiging van uw lidmaatschap, nadere informatie over de vereniging en over extra voordelen van het lidmaatschap zoals korting op deelname aan studiedagen.

Nico Hesselink, voorzitter

Vooraf enige informatie over het lidmaatschap:

Om te worden toegelaten als lid van de vereniging dient u:

  1. in het bezit te zijn van een geldig Alcoholwet diploma;
  2. een Buitengewoon Opsporingsambtenaar te zijn als bedoeld in het besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar;
  3. werkzaam te zijn voor één of meerdere Nederlandse gemeenten of in ieder geval in de afgelopen twaalf (12) maanden werkzaam te zijn geweest voor een Nederlandse gemeente.

Voor de volledigheid nog enige informatie over de NVDI:
Doel, de vereniging heeft als doel om op te komen voor het belang, de prestaties en de mogelijkheden van Alcoholwet inspecteurs/toezichthouders. Het doel wil zij bereiken door:

  1. mogelijkheden te creëren waarin Alcoholwet inspecteurs elkaar kunnen ontmoeten, vakinhoudelijke informatie en ervaringen kunnen uitwisselen en zodoende op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkelingen in het werkveld;
  2. ontbrekende middelen, ontbrekende bevoegdheden en andere struikelblokken te identificeren en op te lossen;
  3. met behoud van lokaal maatwerk een eenduidige handhaving in Nederland te bewerkstelligen, die duidelijkheid schept voor gemeenten en ondernemers en een waterbedeffect tussen gemeenten voorkomt;
  4. efficiënt en effectief toezicht te promoten door richtlijnen en methoden te ontwikkelen voor effectief toezicht op de Alcoholwet.

De kosten van het lidmaatschap bedragen 90,- euro op jaarbasis. Dit geld wordt gebruikt voor onderhoud van de faciliteiten voor de leden (zoals de website), bijeenkomsten, kortingen op congressen/studiereizen/cursussen en andere zaken waar de leden behoefte aan hebben.

Contactgegevens secretariaat NVDI
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
info@alcoholwetinspecteur.nl