Ledenbijeenkomsten 2019

De NVDI organiseert in 2019 twee ledenbijeenkomsten: op 5 juni 2019 en op 7 november 2019.

De bijeenkomst op 5 juni 2019, die plaats zal vinden in Nijkerk, is vooral bedoeld om de leden te informeren over nieuwe jurisprudentie en actualiteiten. We hebben Frank Joosten weer bereid gevonden u bij te praten. Na de bijeenkomst wordt een “praktijkles DHW-toezicht” gegeven. Wie wil kan meelopen met enkele ervaren DHW-toezichthouders. U wordt binnenkort nader geïnformeerd over deze bijeenkomst. Dan ook meer informatie over hoe u zich kunt opgeven voor de praktijkles DHW-toezicht.

Zoals elk jaar wordt in november de jaarvergadering gehouden. Dit jaar zal dat zijn op 7 november. Meer informatie volgt later. Reserveer echter de dag alvast in uw agenda!