Over de NVDI

Een aantal toezichthouders heeft in samenwerking met medewerkers van de NVWA en STAP het initiatief genomen om een beroepsvereniging op te richten specifiek voor toezichthouders/inspecteurs Drank- en Horeca, om zo kennisoverdracht en uitwisseling van ervaringen te organiseren.

Lees meer over de doelstellingen en activiteiten