Geef je snel op voor de kennisbijeenkomst op 1 december.

Thema: Bevorderen van de naleving van de leeftijdsgrens

Dagvoorzitter: Nico Hesselink, voorzitter NVDI
Locatie: Jaarbeurs
Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht
Zaal open: 9.00 uur

Sprekers: Michael Kortekaas (hoofdspreker), expert op het gebied van observatietechnieken en trainer bij onder andere de Politieacademie. Tevens bekend als hunter in het gelijknamige tv-programma Hunted (NPO 3).
Dr. Bart Takkenberg (hoofdspreker), maag-, darm en leverarts en deskundige op het gebied van het de schadelijke effecten van alcohol op het lichaam.
Milou Geerling, gedragspsycholoog en onderzoeker bij bureau Objectief
Jeroen Freriks, beleidsmedewerker ministerie van VWS.
Miquel Koppenhol, eigenaar bureau bijzonder toezicht en expert op het gebied van alcoholwetgeving


Programma:

09.00 – 09.30 Inloop
09.30 – 09.50 Plenaire opening met terug en vooruitblik door voorzitter
09.50 – 10.15 Vooruitblik Ministerie VWS over bevorderen naleving
10.15 – 10.30 Netwerkpauze
10.30 – 11.00 Toelichting op landelijk nalevingsonderzoek
11.00 – 12.00 Effecten van alcohol op het menselijk lichaam
12.00 – 13.00 Gezamenlijke netwerklunch
13.00 – 13.45 Theorie achter leeftijdsgrenscontrole
13.45 – 14.00 Netwerkpauze
14.00 – 15.30 Leren observeren in een uitdagende omgeving
15.30 – 15.45 Plenaire afsluiting door de voorzitter


Kosten voor deelname
Deze bijeenkomst is kosteloos voor leden. Niet leden betalen een bedrag van 75 euro. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor BOA’s, vergunningverleners, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden die werkzaam zijn bij gemeenten of daaraan verbonden instellingen.

Aanmelden
Meld je aan doormiddel van een het sturen van een e-mail naar info@alcoholwetinspecteur.nl

PERSBERICHT: NVDI neemt niet langer deel aan de alcoholtafel met commerciële partijen.

Utrecht, 5 oktober 2022
NVDI en STAP: huidige samenstelling Alcoholtafel van het Nationaal Preventieakkoord leidt niet tot gewenste resultaat
“Als het ministerie van VWS met voorstellen komt om de Alcoholtafel in de toekomst anders op te zetten, zullen de NVDI en STAP opnieuw graag willen deelnemen”

In 2018 is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gestart met de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord, gericht op een gezonder Nederland. Er zijn drie overlegtafels gestart: één over overgewicht, één over roken en één over problematisch alcoholgebruik. Het resultaat van deze overleggen is tussentijds geëvalueerd door het RIVM. De conclusie van het RIVM is dat er in ieder geval wat de Alcoholtafel betreft veel te weinig voortgang is geboekt.
De Nederlandse Vereniging Drank en Horeca Inspecteurs (NVDI) en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP zijn dan ook tot de conclusie gekomen dat het overleg aan de Alcoholtafel in zijn huidige samenstelling ook op langere termijn niet tot het gewenste resultaat zal leiden. De NVDI en STAP hebben het ministerie van VWS laten weten dat zij pas weer aan het overleg wil deelnemen als de partijen die een commercieel belang hebben bij de productie en verkoop van alcohol niet meer welkom zijn.

De commerciële partijen dwarsbomen de voortgang van de Alcoholtafel
De commerciële partijen hebben tijdens het overleg systematisch geweigerd om te praten over de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen kosteneffectieve beleidsmaatregelen om alcoholschade te beperken. Het WHO pleit voor het minder goedkoop maken van alcohol, de beschikbaarheid ervan te beperken (minder verkooppunten en vroegere sluitingstijden) en het aan banden leggen van de alcoholreclame. Het argument van de commerciële partijen om hierover niet aan de Alcoholtafel te willen spreken was dat het Nationaal Preventieakkoord niet de geëigende plaats zou zijn om over zaken te praten die kunnen leiden tot nieuwe wettelijke maatregelen. Ook in andere landen blijkt overleg met de commerciële partijen niet te leiden tot effectief alcoholbeleid. Daarom ontraadt de WHO lidstaten inmiddels het belanghebbend bedrijfsleven bij de ontwikkeling van het alcoholbeleid te betrekken.
Het tweede argument van NVDI en STAP om niet meer met de alcoholindustrie en de andere commerciële partijen te willen overleggen is dat zij de zorgvuldige evaluatie van de voortgang van de besprekingen aan de Alcoholtafel door het RIVM niet accepteren en tegenspreken dat er weinig vordering is gemaakt, overigens zonder dit concreet aan te tonen. De recente bekendmaking van de landelijke nalevingscijfers voor de leeftijdsgrens van alcohol, welke door onderzoek van Bureau Objectief, in opdracht van het ministerie van VWS, zijn verkregen, spreken wat de NVDI en STAP betreft voor zich: slechts bij 4 op de 10 verkopen aan jongeren houdt men zich aan de regels van de Alcoholwet.

De druppel was dat geen afstand werd genomen van de blurringplannen
De druppel voor NVDI en STAP om niet meer aan de bestaande overlegtafel aan te schuiven is dat een aantal commerciële partijen aan de Alcoholtafel dit voorjaar geen afstand wilde nemen van het voornemen in het Coalitieakkoord om het aantal verkooppunten van alcohol uit te breiden, door het winkels toe te staan horeca-activiteiten te ontplooien (blurring). En dat terwijl het voor zich spreekt dat zo’n drastische versoepeling van de Alcoholwet lijnrecht ingaat tegen de doelen van het Preventieakkoord en de adviezen van de WHO .“Preventie zegt het al, “is voorkomen”. Indien blurring wordt toegestaan, zal er een enorme toename van verstrekkingspunten zijn. De toename gaat vele malen verder dan “het wijntje bij de kapper” zoals de voorstanders van blurring het naar de buitenwereld uitleggen. Als blurring wordt toegestaan, zal er in de toekomst bijna overal alcohol worden verstrekt waardoor jongeren en andere risicogroepen voortdurend worden geconfronteerd met alcohol. De normalisering van alcohol in Nederland zal toenemen. Er zullen meer soorten vergunningen komen en door de toename van het aantal verstrekkingspunten van alcohol (met en zonder vergunning) zal de inspecteur van de gemeente het vele malen drukker krijgen. Onder andere het handhaven van de leeftijdsgrens wordt dan onbegonnen werk. Welke functie zal de Alcoholwet nog hebben als bijna elk bedrijf alcohol mag gaan verstrekken? Helaas zijn er nu al behoorlijk wat gemeenten die de controle op de Alcoholwet geen prioriteit meer geven. Dat zullen er alleen maar méér worden

De NVDI en STAP streven naar een betere naleving van de leeftijdsgrens, een handhaafbare Alcoholwet en effectief alcoholbeleid. De voorgestelde wetswijziging rond “blurring “zal dit ondermijnen en is niet verenigbaar met de doelen van deze organisaties. Indien “blurring” doorgang zal vinden, hebben de handtekeningen van de verschillende partijen onder het Nationaal Preventieakkoord geen enkele waarde meer.

Contact
Nederlandse Vereniging Drank- en Horeca Inspecteurs ( NVDI)
Voorzitter NVDI: Nico Hesselink
06-38412291
www.dhwinspecteur.nl
info@alcoholwetinspecteur.nl


Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Directeur STAP: Ir. Wim van Dalen
06 53295544
www.stap.nl;
info@stap.nl

Eerst volgende bijeenkomst 1 december 2022.

Dagvoorzitter: Nico Hesselink, voorzitter NVDI
Locatie: Jaarbeurs
Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht
Zaal open: 9.00 uur


Programma:

09.00 – 09.30 Inloop
09.30 – 09.50 Plenaire opening met terug en vooruitblik door voorzitter
09.50 – 10.15 Vooruitblik Ministerie VWS over bevorderen naleving
10.15 – 10.30 Netwerkpauze
10.30 – 11.00 Toelichting op landelijk nalevingsonderzoek
11.00 – 12.00 Effecten van alcohol op het menselijk lichaam
12.00 – 13.00 Gezamenlijke netwerklunch
13.00 – 13.45 Theorie achter leeftijdsgrenscontrole
13.45 – 14.00 Netwerkpauze
14.00 – 15.30 Leren observeren in een uitdagende omgeving
15.30 – 15.45 Plenaire afsluiting door de voorzitter


Kosten voor deelname
Deze bijeenkomst is kosteloos voor leden. Niet leden betalen een bedrag van 75 euro. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor BOA’s, vergunningverleners, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden die werkzaam zijn bij gemeenten of daaraan verbonden instellingen.

Aanmelden
Meld je aan doormiddel van een het sturen van een e-mail naar info@alcoholwetinspecteur.nl

Online drankwinkels omzeilen verbod op hoge korting

In supermarkten en andere fysieke winkels wordt nauwelijks meer gestunt met de prijzen van alcoholhoudende dranken, sinds vorig jaar de nieuwe Alcoholwet kortingsacties boven 25% verbiedt. Maar online zijn er nog wel grote kortingsacties op bier en wijn te vinden.

“Bij veel webwinkels krijgen klanten in eerste instantie direct die korting van 25%, maar met extra kortingscodes kan die oplopen tot 30 of 40%”, zegt directeur Wim van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. Dan gaat het bijvoorbeeld om een persoonlijke kortingscode, of een code die kan worden gekopieerd van speciale websites. Door het ‘stapelen’ van de voordeeltjes kunnen mensen alsnog boven de wettelijke maximumkorting uitkomen, zegt Van Dalen. 

De handhaving moet veel serieuzer worden opgepakt, meent Van Dalen: “We willen met z’n allen het alcoholprobleem beperken. Het is bewezen dat lage prijzen een belangrijke factor zijn bij veel drinken. Het is belangrijk om dat probleem aan te pakken, maar dan moet de handhaving wel op orde zijn. Ik snap dat er misschien bij de toezichthouder te weinig mensen zijn, maar dan moeten prioriteiten anders gesteld worden.”

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die toeziet op naleving van de regels rond kortingsacties, merkt ook dat “ondernemers creatief zijn en grenzen opzoeken”. Toezicht en handhaven bij online verkoop kan lastig zijn, zegt een woordvoerder. “Maar we pakken het serieus aan. Als we tijdens een controle een overtreding constateren, wordt daartegen opgetreden met een boete.”

Bronnen: nos.nl en nporadio1.nl.

Geen boete voor drankvoorraad voor eigen gebruik in privéruimte

Een hamburgerketen runt in Zoetermeer een bedrijf. In een van de ruimtes is een voorraad alcoholhoudende drank aangetroffen. Is er sprake van overtreding van artikel 25 Drank- en Horecawet (nu Alcoholwet)? De rechter is van oordeel van niet.

Artikel 25 van de Drank- en Horecawet/Alcoholwet verbiedt het hebben van een (handels)voorraad alcoholhoudende drank in een ruimte die voor het publiek geopend wordt gehouden of in de bij die ruimte horende vertrekken die niet voor publiek toegankelijk zijn (behalve als het bedrijf een vergunning of ontheffing heeft). Is er hier sprake van overtreding van dit verbod?

Nee, oordeelt de rechter. Het gaat hier om enkele flessen drank voor privégebruik in de privéruimte.
1. Het aantal flessen dat is aangetroffen is niet zodanig hoog dat reeds op basis daarvan kan worden gesteld dat deze kennelijk voor handelsdoeleinden waren bedoeld. De omstandigheid dat drie flessen zonder etiket zijn aangetroffen kan als merkwaardig worden gezien, maar sluit eigen gebruik ook niet uit.
2. Daarnaast gelooft de rechter de stelling van de eigenaar van de hamburgerzaak dat de afgesloten ruimte een privéruimte is waarin geld en privéspullen worden bewaard en dat mede om die reden de ruimte op slot is als hij niet aanwezig is.
3. De rechtbank neemt verder in aanmerking dat in de afgesloten ruimte een keukenblok met keukenkastjes aanwezig is, maar dat het niet gaat om de keuken van de hamburgerzaak.

De rechter is daarom van oordeel dat er in dit geval zodanige twijfel is over de vraag of er sprake is van een voorraad in de zin van artikel 25, dat hij tot de conclusie moet komen dat de gemeente Zoetermeer onterecht een boete heeft opgelegd.

Apeldoorn pakt bedrijfsborrels aan

La Paloma, een glasbedrijf in Apeldoorn, houdt in een besloten setting regelmatig een vrijdagmiddag- of zaterdagmiddagborrel. Voor zo’n borrel vorig jaar hangt het bedrijf een last onder dwangsom boven het hoofd. De zaak is nu aanhangig bij de Bezwarencommissie van de gemeente, die over 6 weken uitspraak doet.

Uit het bedrijfspand klonk vorig jaar maart volgens toezichthouders harde muziek. Ook waren er discolampen te zien en liepen twee ‘beschonken’ personen het pand uit. Aangezien La Paloma geen slijterij of horecabedrijf is en ook niet over vergunningen beschikt om alcohol te schenken, werd een overtreding geconstateerd op basis van de Alcoholwet. Eigenaar Jerry Kers van La Paloma kreeg een last onder dwangsom van € 2.500 opgelegd. Bij een volgende overtreding dient hij deze dwangsom te betalen.

Een woordvoerder namens de burgemeester lichtte zijn beleid toe bij de Bezwarencommissie: “Een borrel op de werkvloer is in strijd met de Alcoholwet, dat weten een hoop mensen niet.” Herman Bakhuis, de advocaat van La Paloma, wijst erop dat de borrel plaatsvond in een besloten ruimte die niet voor publiek is opengesteld.

:Bronnen: glasinbeeld.nlad.nldestentor.nl en trouw.nl.

Van Drank- en Horecawet naar Alcoholwet: wat is er veranderend?

Dit zijn, naast verandering van de naam in Alcoholwet, de belangrijkste wijzigingen:

  • De verkoop van alcohol op afstand wordt geregeld. Het streven is door betere regulering de naleving van de leeftijdsgrens te verhogen. Dit geldt zowel voor het moment van aankoop via internet als voor het moment van aflevering. Het toezicht op de verkoop op afstand gaat naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
  • Het stunten met prijzen wordt verder aan banden gelegd. Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan. Het toezicht op de prijsacties wordt ook gecentraliseerd bij de NVWA.
  • Het Besluit eisen inrichtingen DHW komt te vervallen, de eisen in het Bouwbesluit voldoen. Alleen de eis voor het scheiden van de slijtlokaliteit met andere bedrijfsactiviteiten door een verbindingsruimte blijft bestaan. Het Bouwbesluit bevat hiervoor geen regeling. Hierbij valt te denken aan de zogenaamde borrelshops bij supermarkten en proeflokalen bij slijterijen.
  • Wederverstrekking van alcohol (een meerderjarige die alcohol koopt voor een minderjarige) wordt strafbaar. (Al jaren een wens van gemeenten.)

Verordening gemeenten

  • Het verhogen van de minimale vloeroppervlakte-eisen voor horeca- en slijtersbedrijven.
  • Het mogelijk maken voor slijters om proeverijen te organiseren.
  • Het eisen van de aanwezigheid van iemand met een diploma sociale hygiëne op een vervoermiddel waar bedrijfsmatig alcohol wordt geschonken, zoals een bierfiets.
  • Het aanwijzen van een alcoholoverlastgebied wanneer sprake is van ernstige overlast of verstoring van de openbare orde.

Bron: vng.nl

Dertig hoogleraren uiten zorgen over blurring-plannen kabinet

Dertig prominente hoogleraren hebben in een brief hun zorgen geuit over het voornemen van het kabinet om mengformules (blurring) toe te staan. Winkeliers mogen dan alcohol schenken, bijvoorbeeld in de boekhandel of bij de kapper.

Volgens de hoogleraren staat reguleren van blurring haaks op de aanbevelingen van de WHO en het RIVM, die juist aangeven dat beperking van beschikbaarheid een van de meest effectieve vormen van alcoholpreventie is. Veel wetenschappelijke studies ondersteunen die aanbeveling. In het kader van het preventieakkoord inventariseerde Berenschot (2019) de beschikbare wetenschappelijke onderzoeken naar blurring. De uitkomsten daarvan zijn klip en klaar. Blurring heeft negatieve effecten op volksgezondheid, verkeersveiligheid en openbare orde. Verder zijn de positieve economische effecten nog niet helder.

De hoogleraren concluderen dat blurring met alcohol niet past in een kabinetsbeleid gericht op omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst.
Bron: trimbos.nl.

Strengere leeftijdscontrole Albert Heijn bij verkoop alcohol en tabak

Albert Heijn gaat dit jaar de controles bij de verkoop van alcoholhoudende dranken en tabak verder opvoeren. Daarmee houden zij zich aan het naleven van NIX18 waar jongeren in worden opgeroepen om voor hun 18e niet te drinken en te roken.

Samen met Gall & Gall verkoopt Albert Heijn geen alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 18 jaar. Zowel de medewerkers als de medewerkers van Gall & Gall vragen bij aankoop van alcohol om legitimatie aan alle mensen onder de 25 jaar. Daarom organiseert Albert Heijn trainingen en gebruiken ze verschillende middelen om dit te handhaven. Om er zeker van te zijn dat de klant oud genoeg is, controleren zij de leeftijdsgrens tot 25 jaar. Ook de uitingen van de campagne NIX18 zijn zichtbaar in de winkels.

Het nalevingsprobleem doet zich volgens Albert Heijn met name voor in winkels van franchisers. De landelijke score op dit moment is 67%, franchise-filialen scoren op dit moment 52% op alcohol’.

Bron: rtvwestfriesland.nl.