PERSBERICHT: NVDI neemt niet langer deel aan de alcoholtafel met commerciële partijen.

Utrecht, 5 oktober 2022
NVDI en STAP: huidige samenstelling Alcoholtafel van het Nationaal Preventieakkoord leidt niet tot gewenste resultaat
“Als het ministerie van VWS met voorstellen komt om de Alcoholtafel in de toekomst anders op te zetten, zullen de NVDI en STAP opnieuw graag willen deelnemen”

In 2018 is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gestart met de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord, gericht op een gezonder Nederland. Er zijn drie overlegtafels gestart: één over overgewicht, één over roken en één over problematisch alcoholgebruik. Het resultaat van deze overleggen is tussentijds geëvalueerd door het RIVM. De conclusie van het RIVM is dat er in ieder geval wat de Alcoholtafel betreft veel te weinig voortgang is geboekt.
De Nederlandse Vereniging Drank en Horeca Inspecteurs (NVDI) en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP zijn dan ook tot de conclusie gekomen dat het overleg aan de Alcoholtafel in zijn huidige samenstelling ook op langere termijn niet tot het gewenste resultaat zal leiden. De NVDI en STAP hebben het ministerie van VWS laten weten dat zij pas weer aan het overleg wil deelnemen als de partijen die een commercieel belang hebben bij de productie en verkoop van alcohol niet meer welkom zijn.

De commerciële partijen dwarsbomen de voortgang van de Alcoholtafel
De commerciële partijen hebben tijdens het overleg systematisch geweigerd om te praten over de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen kosteneffectieve beleidsmaatregelen om alcoholschade te beperken. Het WHO pleit voor het minder goedkoop maken van alcohol, de beschikbaarheid ervan te beperken (minder verkooppunten en vroegere sluitingstijden) en het aan banden leggen van de alcoholreclame. Het argument van de commerciële partijen om hierover niet aan de Alcoholtafel te willen spreken was dat het Nationaal Preventieakkoord niet de geëigende plaats zou zijn om over zaken te praten die kunnen leiden tot nieuwe wettelijke maatregelen. Ook in andere landen blijkt overleg met de commerciële partijen niet te leiden tot effectief alcoholbeleid. Daarom ontraadt de WHO lidstaten inmiddels het belanghebbend bedrijfsleven bij de ontwikkeling van het alcoholbeleid te betrekken.
Het tweede argument van NVDI en STAP om niet meer met de alcoholindustrie en de andere commerciële partijen te willen overleggen is dat zij de zorgvuldige evaluatie van de voortgang van de besprekingen aan de Alcoholtafel door het RIVM niet accepteren en tegenspreken dat er weinig vordering is gemaakt, overigens zonder dit concreet aan te tonen. De recente bekendmaking van de landelijke nalevingscijfers voor de leeftijdsgrens van alcohol, welke door onderzoek van Bureau Objectief, in opdracht van het ministerie van VWS, zijn verkregen, spreken wat de NVDI en STAP betreft voor zich: slechts bij 4 op de 10 verkopen aan jongeren houdt men zich aan de regels van de Alcoholwet.

De druppel was dat geen afstand werd genomen van de blurringplannen
De druppel voor NVDI en STAP om niet meer aan de bestaande overlegtafel aan te schuiven is dat een aantal commerciële partijen aan de Alcoholtafel dit voorjaar geen afstand wilde nemen van het voornemen in het Coalitieakkoord om het aantal verkooppunten van alcohol uit te breiden, door het winkels toe te staan horeca-activiteiten te ontplooien (blurring). En dat terwijl het voor zich spreekt dat zo’n drastische versoepeling van de Alcoholwet lijnrecht ingaat tegen de doelen van het Preventieakkoord en de adviezen van de WHO .“Preventie zegt het al, “is voorkomen”. Indien blurring wordt toegestaan, zal er een enorme toename van verstrekkingspunten zijn. De toename gaat vele malen verder dan “het wijntje bij de kapper” zoals de voorstanders van blurring het naar de buitenwereld uitleggen. Als blurring wordt toegestaan, zal er in de toekomst bijna overal alcohol worden verstrekt waardoor jongeren en andere risicogroepen voortdurend worden geconfronteerd met alcohol. De normalisering van alcohol in Nederland zal toenemen. Er zullen meer soorten vergunningen komen en door de toename van het aantal verstrekkingspunten van alcohol (met en zonder vergunning) zal de inspecteur van de gemeente het vele malen drukker krijgen. Onder andere het handhaven van de leeftijdsgrens wordt dan onbegonnen werk. Welke functie zal de Alcoholwet nog hebben als bijna elk bedrijf alcohol mag gaan verstrekken? Helaas zijn er nu al behoorlijk wat gemeenten die de controle op de Alcoholwet geen prioriteit meer geven. Dat zullen er alleen maar méér worden

De NVDI en STAP streven naar een betere naleving van de leeftijdsgrens, een handhaafbare Alcoholwet en effectief alcoholbeleid. De voorgestelde wetswijziging rond “blurring “zal dit ondermijnen en is niet verenigbaar met de doelen van deze organisaties. Indien “blurring” doorgang zal vinden, hebben de handtekeningen van de verschillende partijen onder het Nationaal Preventieakkoord geen enkele waarde meer.

Contact
Nederlandse Vereniging Drank- en Horeca Inspecteurs ( NVDI)
Voorzitter NVDI: Nico Hesselink
06-38412291
www.dhwinspecteur.nl
info@alcoholwetinspecteur.nl


Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Directeur STAP: Ir. Wim van Dalen
06 53295544
www.stap.nl;
info@stap.nl