Reactie Koninklijke Horeca Nederland op VNG-pilot blurring

Vrijdag 15 september publiceerde de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de resultaten van de blurring-pilot. Een klein aantal gemeenten en ondernemers kreeg een jaar de ruimte om meer te doen dan volgens de Drank en Horecawet (DHW) mag. De VNG concludeert dat de pilot succesvol was en stelt voor dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om te beslissen of en met welke voorwaarden mengvormen van horeca (met alcohol) en retail is toegestaan. Een slecht idee, vindt KHN.

Gevaarlijke ontwikkeling”

Robèr Willemsen, voorzitter van KHN: “Uiteraard zijn de gemeenten en ondernemers positief over de pilot. Dat was dé eden om mee te doen. Andere partijen is in het kader van de pilot alleen niet om hun mening gevraagd. Wat ons betreft is het een gevaarlijke ontwikkeling om overal alcohol te laten verkopen of schenken, iets wat als het aan de VNG ligt mogelijk wordt gemaakt. En bovendien: het kan toch niet zo zijn dat regels over gezondheid en alcohol in de ene gemeente anders zijn dan in de andere?”

Regels zijn er niet-voor-niets

Om ervoor te zorgen dat er op een goede en verstandige manier wordt omgegaan met alcohol, zijn er regels over wie, waar en onder welke voorwaarden (vergunning, opleidingseisen, inrichtingseisen) alcohol mag schenken. Deze regels en uitgangspunten voor de volksgezondheid zijn wat KHN betreft nog steeds net zo belangrijk als toen de eerste alcoholwet werd gemaakt. De VNG stelt nu voor om de wet zo aan te passen dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om te beslissen of mengvormen van horeca (met alcohol) en winkelvormen wel of niet zijn toegestaan en zo ja onder welke voorwaarden. Wat ons betreft een slecht voorstel.

Voorstel VNG: vrijbrief verkoop alcohol

Het voorstel van de VNG kan bijvoorbeeld betekenen dat in de ene gemeente wordt toegestaan dat kledingzaken alcohol mogen weggeven of verkopen, en in de andere gemeente niet. Een gemeente kan bovendien zelf bepalen of er vergunningeisen gelden en of er wel/niet een Verklaring Sociale Hygiëne nodig is.

Lees verder

VNG: Mengvormen winkel horeca hebben positief effect

Het toestaan van mengvormen in winkels en horecabedrijven heefteen positief resultaat voor klanten, ondernemers en winkelgebieden. Dit is de conclusie van de pilot mengvormen Drank- en Horecawet in 34 gemeenten. De VNG pleit er daarom voor om de Drank- en Horecawet aan te passen en de gemeente de bevoegdheid te geven te beslissen of gemengde horeca en winkelvormen wel of niet in de gemeente zijn toegestaan.

Gedurende een jaar heeft een aantal gemeenten samen met ondernemers activiteiten ontplooid op het gebied van mengvormen. Zo kon een slijter een proeverij organiseren, mocht een café cadeauverpakkingen met bieren verkopen, en een restaurant de messen verkopen die ze daar zelf gebruiken. De resultaten van de proef zijn te lezen in het eindrapport Pilot mengvormen Drank- en Horecawet. In het rapport kunt u ook lezen wat het toestaan van mengvormen betekent voor de uitvoerbaarheid van de gemeentelijke handhaving.

Belangrijkste conclusies:

  • Zowel gemeenten als ondernemers zijn ervan overtuigd dat mengvormen gecontinueerd moeten worden in een aangepaste DHW.
  • Mengvormen waarbij niet-alcohol gerelateerde producten worden verkocht worden als nevenactiviteit beoordeeld.
  • Het organiseren van proeverijen (bijvoorbeeld bij een slijter) wordt positief beoordeeld.
  • Er is draagvlak voor het schenken of verkopen van alcohol bij zowel gemeenten als ondernemers als dat in het verlengde ligt van de hoofdactiviteit. Dat houdt in dat het schenken of de verkoop van alcohol altijd een nevenactiviteit is.

Lees verder

Jongeren in Hoogeveen komen gemakkelijk aan alcohol

Jongeren onder de 18 kunnen in cafés, sportkantines en slijterijen in Hoogeveen simpel aan alcoholhoudende dranken komen. Dat blijkt uit een nalevingsonderzoek met mysteryshoppers. Van de 25 aankooppogingen slaagden maar liefst 22. Supermarkten, die nu niet zijn onderzocht, doen het veel beter.

Lees verder

Terneuzen gaat strenger controleren op alcohol onder de 18

De gemeente Terneuzen gaat scherper controleren op het schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Cafés en andere horecagelegenheden krijgen vrijdag een waarschuwingsbrief. Aanleiding is een steekproef in het Terneuzense uitgaansleven eerder dit jaar.

Lees verder >