Uitnodiging en programma vergadering NVDI 1 november 2017

Op 1 november 2017 organiseert de NVDI in Nijkerk een ledenvergadering met een speciaal thema. Dit keer staat de dag in het teken van een opfriscursus van de Drank- en Horecawet. Het is voor veel inspecteurs al enige tijd geleden dat zij het DHW-examen hebben afgelegd en waarbij mogelijk de kennis wat is weggezakt. Tijdens deze dag zullen we diverse thema’s van de DHW behandelen.

Na de bijeenkomst is er alleen voor onze NVDI-leden nog een “afterparty” waarbij de mogelijkheid wordt geboden om de praktijk in te gaan met zeer ervaren toezichthouders waarbij de basis-artikelen van de Drank- en Horecawet ruim aan bod zullen komen. Dit mag je niet missen!

Speciaal aanbod: Neem deze keer ook je vergunningverlener/jurist/beleidsmedewerker e.a. mee!

Uitnodiging en programma NVDI ledenvergadering 1 november 2017 te Nijkerk

Trimbos waarschuwt voor gevolgen blurring

Afgelopen weken nam de discussie toe over de blurring-pilot van de VNG, waarbij in 34 gemeenten is geëxperimenteerd met het toestaan van alcoholverkoop op plaatsen waar de Drank- en Horecawet dat momenteel verbiedt. Aanleiding was de presentatie van het eindrapport ‘Pilot mengvormen Drank- en Horecawet’. De resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op de ervaringen van de deelnemende gemeenten en 243 ondernemers die blurring pilots hebben uitgevoerd en de eindmeting hebben ingevuld.

Met deze resultaten in de hand pleit de VNG bij de landelijke politiek voor versoepeling van de Drank- en Horecawet, om zo de verkoop en schenken van alcohol op meer plaatsen toe te staan. Het Trimbos-instituut waarschuwt voor de gevolgen hiervan.

Lees verder

 

Buurthuis en winkels ‘fout’ met alcohol

Afgelopen weekend hebben toezichthouders van de gemeente Den Helder in een aantal bedrijven overtredingen van de Drank- en Horecawet vastgesteld. Zo zagen ze op vrijdagavond dat in een kantine aan de Drs. F. Bijlweg een feest gaande was waarbij alcoholhoudende drank werd verstrekt. Bij nadere inspectie bleek het te gaan om een verjaardagsfeest. Ook bij een buurthuis aan de Gravin Magdalena van Waardenburglaan bleek dit het geval. Omdat dit soort privé-feestjes niet zijn toegestaan in kantines van stichtingen en verenigingen wordt hiertegen handhavend opgetreden.

Lees verder

Tientallen overtredingen bij grote horeca-controle

Bij een grote horecacontrole in de acht gemeenten van het politiegebied Maas en Leijgraaf zijn afgelopen weekend tientallen overtredingen geconstateerd. De gemeenten en politie controleerden vrijdagavond- en nacht 19 zaken, waar in totaal 48 dingen niet in orde waren. De Drank- en Horecawet werd in 8 zaken niet goed nageleefd.

Lees verder

Zutphen staat blurring toe

In Zutphen knijpt de gemeente voortaan een oogje toe als het gaat over mengvormen tussen detailhandel en horeca – ook wel blurring genoemd.

Burgemeester Annemieke Vermeulen heeft besloten dat voorlopig niet actief wordt gehandhaafd op de branchevervaging. “De wetgeving loopt achter, daarom regelen we het zelf.”

Lees meer

Bijna alle sportkantines schenken alcohol

In bijna alle sportkantines wordt alcohol verkocht. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS en de regionale omroepen, waar leden en vrijwilligers van meer dan 2.000 sportclubs in Nederland aan hebben meegedaan.

Bij een kwart van de sportclubs uit het onderzoek mag dit alleen na een bepaalde tijd of in een aparte ruimte. Je ziet grote verschillen tussen sporten. Bij hockey is het heel gebruikelijk om alleen alcohol te schenken vanaf een bepaald tijdstip of in een aparte ruimte (ongeveer de helft van de clubs hanteert deze regel), terwijl er bij tennisclubs nauwelijks regels zijn.

Alcohol langs de lijn is bij ongeveer de helft van de verenigingen uit het onderzoek niet toegestaan. Opvallend is dat voetbalclubs veel strenger zijn (bij ongeveer zes op de tien clubs mag het niet) dan andere veldsportverenigingen (ongeveer een kwart).

Lees meer

 

 

Vijf minderjarigen naar HALT voor alcohol op kermis Oirschot

Op de kermis in Oirschot zijn zaterdagavond vijf jongeren van onder de achttien jaar oud aangehouden omdat zij in bezit waren van alcoholhoudende drank. De politie verwees hen door naar bureau HALT.

Lees meer

Burgemeester wil geen alcohol op Brazilië-festival in Baarle-Nassau

Het eerste alcoholvrije festival van Nederland. Zo wordt het Brazilië-festival in Baarle-Nassau nu aangekondigd. Een beetje tegen wil en dank, want voorzitter Hugo van den Elshout betreurt het besluit van burgemeester De Hoon om geen alcoholontheffing te verlenen.

Volgens woordvoerder Marcella van Deursen van de gemeente Baarle-Nassau gaat het voornamelijk om de locatie. “We willen het alcoholgebruik onder jongeren sterk terugbrengen en kunnen het niet tolereren dat er dan alcohol wordt geschonken op een school. Dat geeft het verkeerde signaal.”

Lees verder

Rijssen-Holten maakt namen overtreders openbaar

Op verzoek van De Twentsche Courant Tubantia maakt de gemeente Rijssen-Holten toch de namen openbaar van de instellingen die alcohol schonken aan minderjarigen. Vorige week besloot het college van B en W nog de uitkomsten van het mystery guest-onderzoek geheim te houden, omdat er voor het eerst daadwerkelijk ook boetes zijn uitgedeeld.

Lees meer

PERSBERICHT: Gezondheidsorganisaties bezorgd over mogelijke verruiming Drank- en Horecawet

VNG wil dat gemeenten de ruimte krijgen om het schenken en de verkoop van alcohol te vergemakkelijken

Afgelopen vrijdag liet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar aanleiding van het uitkomen van een onderzoeksrapport weten (www.vng.nl) dat zij bij de politiek gaat pleiten voor aanpassing van de Drank- en Horecawet.  Zij wenst dat elke gemeente de bevoegdheid krijgt te beslissen waar (anders dan alleen in de horeca) alcohol geschonken mag worden en in welke winkels (anders dan alleen in levensmiddelenwinkels en slijterijen) alcohol voor thuisgebruik mag worden verkocht. In de praktijk zal deze vorm van blurring (verwatering van de bestaande alcoholwet) ertoe leiden dat het aanbod van alcohol voor winkelende bezoekers van binnensteden sterk wordt verruimd. Dertien landelijke en regionale gezondheidsorganisaties adviseren dit niet te doen.

Minder verkooppunten is beter

De gezondheidsorganisaties wijzen erop dat uit tal van wetenschappelijke studies blijkt dat uitbreiding van het aantal locaties waar alcohol beschikbaar is risico’s heeft voor de volksgezondheid. Zij pleiten juist voor een beperking van het aantal alcoholverkooppunten en adviseren om de bestaande duidelijke wettelijke regels met betrekking tot de verkoop van alcohol te handhaven. Dus geen wijn of bier bij de kapper of kledingwinkels, geen proeverijen in supermarkten en geen verkoop van kratten bier in de horeca.

Alcohol wordt normaal

Als blurring wordt toegestaan krijgt alcohol meer en meer het imago van een normaal dagelijks te gebruiken consumptieartikel. Deze trend staat lijnrecht tegenover de toegenomen kennis over de gezondheidsrisico’s van alcoholgebruik. Zo geeft de Gezondheidsraad aan dat niet-drinken de meest gezonde keuze is. Zij adviseert drinkers zich daarom te beperken tot maximaal één glas per dag. Ook de WHO benadrukt het belang van een beperking van de beschikbaarheid van alcohol. Het normaliseren van alcoholgebruik en het verruimen van het aantal verkooppunten heeft ook als gevolg dat kinderen en jongeren volwassenen steeds vaker zien drinken. Onderzoek leert dat goed voorbeeldgedrag van ouders sterk medebepalend is voor het voorkomen van alcoholgebruik door hun kinderen.

Gesprek over alcoholbeleid

De gezondheidsorganisaties hebben eerder aangeven in gesprek te willen met rijk en gemeenten over de prioriteiten van het landelijke alcoholbeleid en de wijze waarop gemeenten het lokale alcoholbeleid vormgeven.

De gezondheidsorganisaties delen de zorgen van de gemeenten als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid van de binnensteden, maar dat mag niet ten koste gaan van de bescherming van de gezondheid en de veiligheid. Bovendien moet voorkomen worden dat de lokale regelgeving over de verkoop van alcohol per gemeente sterk uiteen gaat lopen en dat er in de praktijk onvoldoende handhavingscapaciteit is om de naleving van met name de alcoholleeftijdsgrens van 18 jaar te controleren.

Economische belangen mogen in de visie van de gezondheidsorganisaties niet prevaleren boven volksgezondheids- en veiligheidsbelangen.

Dit is een gezamenlijk persbericht van:

Brijder Jeugd

FAS Stichting Nederland

Indigo B.V./ Indigo Preventie

Iriszorg

Jellinek

Mondriaan GGZ

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Nederlandse Vereniging van Drank- en Horecawet Inspecteurs

Novadic-Kentron

Samenwerkende GezondheidsFondsen

Tactus Verslavingszorg

Verslavingszorg Noord Nederland

Hogeschool Windesheim, lectoraat verslaving(spreventie)