Trimbos waarschuwt voor gevolgen blurring

Afgelopen weken nam de discussie toe over de blurring-pilot van de VNG, waarbij in 34 gemeenten is geëxperimenteerd met het toestaan van alcoholverkoop op plaatsen waar de Drank- en Horecawet dat momenteel verbiedt. Aanleiding was de presentatie van het eindrapport ‘Pilot mengvormen Drank- en Horecawet’. De resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op de ervaringen van de deelnemende gemeenten en 243 ondernemers die blurring pilots hebben uitgevoerd en de eindmeting hebben ingevuld.

Met deze resultaten in de hand pleit de VNG bij de landelijke politiek voor versoepeling van de Drank- en Horecawet, om zo de verkoop en schenken van alcohol op meer plaatsen toe te staan. Het Trimbos-instituut waarschuwt voor de gevolgen hiervan.

Lees verder