Geen jonge comazuipers meer

Door de coronacrisis is het alcoholmisbruik onder beginnende, jonge drinkers in de regio West-Brabant drastisch afgenomen. De ziekenhuizen in West-Brabant hebben in de eerste vijf weken van de crisis zelfs geen enkele jonge comadrinker doorverwezen naar Novadic-Kentron.

Dat zegt preventiemedewerker Alex van Dongen van de verslavingszorgorganisatie.

https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/7909/geen-jonge-comazuipers-meer-#p3454

Slagingspercentage examen Drank- en Horecawet online

Het examenbureau EXTH heeft de slagingspercentages van 2019 gepubliceerd. In totaal is 41,4% geslaagd voor het onderdeel boeterapport. Voor het onderdeel wettelijke kaders Drank- en Horecawet is 54,5% geslaagd voor het examen. Kijk in de bijlage voor alle examen uitslagen.

Horeca dicht tot 28 april vanwege coronavirus, geen evenementen tot 1 juni.

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april

Alcoholbesluit en Alcoholregeling ter consultatie voorgelegd

Vandaag is de consultatie van het Alcoholbesluit en de Alcoholregeling gestart. Tot 11 mei kan op deze documenten gereageerd worden.

Het Alcoholbesluit bevat onder meer regels over het beschikken over en het hanteren van een geborgde werkwijze die moet waarborgen dat online of telefonisch bestelde alcoholhoudende drank slechts afgeleverd wordt bij een meerderjarige, op het door de geadresseerde aangegeven adres of bij een distributiepunt. Daartoe zullen de verkopers afspraken moeten maken met bezorgers.

Ook regelt het Alcoholbesluit de voorwaarden waaronder in slijterijen betaalde proeverijen of cursussen gegeven mogen worden. Uit het Alcoholbesluit blijkt dat dat voortaan in principe mag in elke slijterij, ook die bij supermarkten en zonder tweede voldoende grote extra ruimte. E.e.a. onder voorwaarden en mits toegestaan op grond van een gemeentelijke verordening.
De Alcoholregeling bevat onder meer regels over het hanteren van een leeftijdsverificatiesysteem bij de online of telefonische aankoop van alcoholhoudende drank.

Verder bepaalt de Alcoholregeling de hoogte van de (kostendekkende) tarieven die de nieuw op te richten Landelijke commissie sociale hygiëne in rekening zal mogen brengen bij elke aanvraag van een erkenning van een diploma als bewijsstuk, een inschrijving in het Register sociale hygiëne en een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne.

Daarnaast worden alle vigerende, op de Drank- en Horecawet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en ministeriële besluiten ingetrokken en de inhoud ervan samengevoegd in het Alcoholbesluit resp. de Alcoholregeling. Er zal dus maar één op de Alcoholwet gebaseerde algemene maatregel van bestuur zijn en één op de Alcoholwet gebaseerde Alcoholregeling

Mysteryshoppers laten zien: veel jongeren kunnen in Ooststellingwerf gewoon alcohol kopen

Van de achttien keer dat 17-jarige mysteryshoppers in Ooststellingwerf de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol onderzochten, werd er veertien maal toch alcohol verkocht. Slechts vier keer werden de regels voor alcoholverkoop nageleefd. Dit komt neer op 22,2%. Het gemiddelde nalevingspercentage in Fryslân is 36,6%.

https://nieuweooststellingwerver.nl/artikel/1071087/mysteryshoppers-laten-zien-veel-jongeren-kunnen-gewoon-alcohol-kopen.html

Alcoholverbod Den Bosch uitgebreid naar binnenstad

Het drinken van alcohol is vanaf zaterdag verboden in de hele binnenstad van Den Bosch. Voor de Stationsweg en omgeving, de Hinthamerstraat en de Casinotuin gold het alcoholverbod al. Het verbod wordt uitgebreid omdat het probleem volgens de gemeente verplaatst is. Alcoholgebruikers die voorheen op eerder genoemde plaatsen stonden, veroorzaken nu overlast in de rest van het centrum van Den Bosch. Wie het alcoholverbod negeert, riskeert een waarschuwing of een boete. Het is vanaf 21 december ook verboden om open flessen of blikjes met alcohol bij je te hebben.

https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/alcoholverbod-uitgebreid-naar-binnenstad

Geen alcoholverbod in Wageningen

Er komt geen verbod op alcohol drinken op straat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Wageningen.

Het verbod was een wens van de politie. Buurgemeenten hebben al jaren zo’n verbod. Maar een meerderheid in de gemeenteraad blijft tegen, zo bleek maandagavond.

https://www.gelderlander.nl/de-vallei/de-strijd-is-weer-beslecht-geen-verbod-op-alcohol-op-straat-in-wageningen~ab2df846/

Koning stuurt Tweede Kamer wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet

De Koning heeft namens het Kabinet het wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet aanhangig gemaakt.

In het voorjaar van 2019 is een internetconsultatie gehouden van een conceptvoorstel.

Naar aanleiding daarvan zijn nu enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo krijgen gemeenten de mogelijkheid slijters toe te staan buiten winkeltijden proeverijen te organiseren en wordt het voor minderjarigen geldende toegangsverbod tot slijterijen opgeheven. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid bij verordening vloeroppervlakte-eisen te stellen aan horeca- en slijtinrichtingen.

Daarnaast worden de volgende wijzigingen voorgesteld:

  • Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan
  • Regels voor verkoop op afstand van alcoholhoudende dranken
  • Strafbaarstelling volwassenen die alcohol doorgeven aan minderjarigen
  • Uitzondering strafbaarstelling 16- en 17-jarige testkopers in het kader van toezicht
  • Uitzondering strafbaarstelling 14- en 15-jarige vmbo-leerlingen in het kader van horecastage
  • Grondslag voor onafhankelijke positie en vergoeding Landelijke Examencommissie
  • Intrekken vrijwel alle bepalingen Besluit eisen inrichtingen DHW
  • Veranderen van de naam van de wet in Alcoholwet.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zal op een deel van de nieuwe regels toezicht gaan houden.

Wetsvoorstel: https://www.dhwinspecteur.nl/wijziging-drank-en-horecawet-in-verband-met-het-nationaal-preventieakkoord-en-evaluatie-van-de-wet-wetsvoorstel-en-mvt-2/

Edese horecazaken beboet voor schenken aan minderjarigen

Handhavers van de gemeente Ede hebben zaterdagavond en -nacht controles uitgevoerd bij diverse horecagelegenheden binnen de gemeente. Bij meerdere horecagelegenheden is geconstateerd dat er geschonken werd aan minderjarigen.

Voor de betreffende horecagelegenheden wordt een zogeheten boeterapport opgemaakt en deze zal verder in behandeling genomen worden door de afdeling Veiligheid van de gemeente.

https://www.edestad.nl/lokaal/zakelijk/295222/edese-horecazaken-beboet-voor-schenken-aan-minderjarigen-660121

Minder jongeren drinken, maar wel meer comazuipers en bingedrinkers

De leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol ging in 2014 van 16 naar 18 jaar. Het doel was: minder jongeren moeten drinken en ook moeten ze later beginnen. Tegelijkertijd wilde de overheid minder bingedrinkers en comazuipers. De wijziging van de Drank- en Horecawet bestaat nu bijna zes jaar en NOS Stories keek naar het effect. Conclusie: de doelen zijn maar deels gehaald.