Burgemeester kan last onder dwangsom opleggen bij dronken dienst doen

De burgemeester van Reimerswaal legde vorig jaar een last onder dwangsom op tegen een café-exploitant die zelf dronken was aangetroffen in zijn zaak, wat een overtreding is van art. 20, zesde lid, van de Drank- en Horecawet. De café-exploitant ging daartegen in beroep. Dat werd ongegrond verklaard. Waarop de café-exploitant weer in beroep ging.

De Commissie Bezwaarschriften van Reimerswaal was eerder van mening dat de burgemeester onbevoegd is om een last onder dwangsom op te leggen omdat overtreding van het verbod om dronken dienst te doen in een café alleen strafrechtelijk afgedaan kan worden. De burgemeester was het daarmee niet eens. Zij stelde dat het om een herstelsanctie gaat en niet om een bestraffende sanctie. Betrokkene was al eerder dronken in zijn zaak aangetroffen.

De café-exploitant beweert dat de betrokken politieagenten niet kunnen hebben vastgesteld dat hij kennelijk dronken dienst deed. Er was slechts sprake van een bepaalde mate van dronkenschap ná sluitingstijd.

De rechter vindt dat uit het proces-verbaal van de politie duidelijk wordt dat de café-exploitant kennelijk dronken dienst deed. Hij was zwaar onder invloed en zo dronken worden in de tijd na sluitingstijd is onmogelijk. Overigens was er nog een cafébezoeker aanwezig, die ook drank was ingeschonken, dus betrokkene overtrad de sluitingstijd en deed dus nog dienst.

De rechter oordeelt dat bij dronken dienst doen geen bestuurlijke boete kan worden opgelegd, maar de afdoening strafrechtelijk dient te geschieden. Dit laat – naar het oordeel van de rechtbank – onverlet dat de burgemeester een last onder dwangsom kan opleggen. Dat is namelijk een herstelsanctie. De handhaving van art. 20, zesde lid, is niet de taak van de gemeentelijke boa’s, maar van anderen, wat in dit geval ook zo was. De controle werd uitgevoerd door de politie.

De café-exploitant wordt in het ongelijk gesteld.

Uitspraak is te lezen op : https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2020:1672