Kees van der Staaij dient motie in over Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet

Kees van der Staaij heeft tijdens het Kamerdebat over het Nationaal Preventieakkoord een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om – in samenspraak met de VNG – het Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet nog dit jaar vast te stellen en gemeenten en horeca op te roepen lokaal bindende afspraken te maken die bevorderen dat de geldende normen rond leeftijdsvaststelling beter worden nageleefd. Staatssecretaris Paul Blokhuis liet v.w.b. deze motie het oordeel aan de Tweede Kamer.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/50696

Update: de motie is door de Tweede Kamer aanvaard.