Mysteryshoppers laten zien: veel jongeren kunnen in Ooststellingwerf gewoon alcohol kopen

Van de achttien keer dat 17-jarige mysteryshoppers in Ooststellingwerf de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol onderzochten, werd er veertien maal toch alcohol verkocht. Slechts vier keer werden de regels voor alcoholverkoop nageleefd. Dit komt neer op 22,2%. Het gemiddelde nalevingspercentage in Fryslân is 36,6%.

https://nieuweooststellingwerver.nl/artikel/1071087/mysteryshoppers-laten-zien-veel-jongeren-kunnen-gewoon-alcohol-kopen.html