NVDI stuurt staatssecretaris commentaar op wetsvoorstel DHW

Nico Hesselink, voorzitter van de NVDI, heeft gisteren commentaar geleverd op het concept-wetsvoorstel van staatssecretaris Paul Blokhuis tot wijziging van de Drank- en Horecawet. Dit in het kader van de internetconsultatie. De NVDI is positief over het concept-wetsvoorstel. Er is slechts commentaar op een drietal voorstellen. Zo vindt de NVDI het onwenselijk dat de oppervlakte-eis voor één horecalokaliteit komt te vervallen. De NVDI vreest voor méér winkelhoreca als horecalokaliteiten van enkele vierkante meters worden toegestaan. Een tweede kritiekpunt is dat de NVDI wil dat het inzetten van testkopers voor onderzoeksdoeleinden in de wet wordt geregeld. Tot slot geeft de NVDI aan het niet te steunen dat er een uitzondering komt op de strafbaarstelling voor 14- en 15-jarige VMBO leerlingen in het kader van horecastages. De grens om te leren schenken moet bij 16 jaar blijven liggen, aldus de NVDI.

Link naar NVDI-commentaar