Verslag internetconsultatie Drank- en Horecawet verschenen

Recent is het verslag gepubliceerd van de internetconsultatie over het wetsvoorstel van Paul Blokhuis tot wijziging van de Drank- en Horecawet. Uit het verslag blijkt dat enkele voorstellen zullen worden heroverwogen.

Uitruil BOA’s tussen gemeenten vastgelegd in convenant

Het college van b&w van Oost Gelre heeft besloten om haar instemming te verlenen aan het samenwerkingsconvenant collegiale uitruil toezichthoudende ambtenaren en boa’s Openbare Ruimte in de regio Achterhoek. Portefeuillehouder burgemeester Annette Bronsvoort is van mening dat samenwerking voordelen biedt bij kleine en grote evenementen, waar dan ook in de regio.

Lees verder

Vacature algemeen bestuurslid (vrijwillig) m/v

Het verenigingsbestuur van de NVDI is op zoek naar een

Algemeen bestuurslid (vrijwillig) m/v

De Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawet Inspecteurs (NVDI) zoekt uitbreiding van het huidige bestuur. De NVDI is een vereniging van, voor en door DHW-inspecteurs.

Vacature algemeen bestuurslid (vrijwillig) m/v

Notulen en presentaties open ledenvergadering online (voor leden)

De notulen en de beschikbare presentaties van de open ledenvergadering zijn beschikbaar gesteld op het forum. Het forum is alleen toegankelijk voor NVDI-leden.

In slijterij in een supermarkt moet altijd leidinggevende aanwezig zijn

In slijterijen in supermarkten zal permanent een leidinggevende aanwezig moeten zijn. Daarmee wordt aan een slijterij in een supermarkt dezelfde verplichting opgelegd als aan een zelfstandige slijterij. Dat blijkt uit drie uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de uitspraken is geen hoger beroep mogelijk.

Lees verder

Presentaties open ledenvergadering online (forum)

De presentaties van de afgelopen open ledenvergadering op 1 december 2016 te Nijkerk zijn voor leden toegankelijk gesteld op het forum. Bent u nog geen lid? U kunt zich hier aanmelden voor een lidmaatschap.

 

VWS publiceert alcohol infographic

VWS een infographic uitgegeven met de belangrijkste feiten en trends m.b.t. alcohol. Het gaat om de uitkomsten van vele onderzoeken die VWS heeft laten uitvoeren in het kader van de evaluatie van de Drank- en Horecawet.

Alcohol Infographic VWS

Van Rijn: Accijns omhoog, minder verkooppunten, geen blurring en verbod op alcoholreclame

Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) adviseert volgende kabinetten om serieus te kijken naar het verder verhogen van de alcoholaccijns. Dat is een effectieve manier om drankgebruik af te remmen, stelt Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd brengt het bij de Staat een fortuin in het laatje.

Lees verder

Evaluatie Drank- en Horecawet

 

Gezondheidsorganisaties lanceren Alcoholmanifest

Elf organisaties, waaronder GGD GHOR, NVDI, Jellinek en Victas, doen met de lancering van uniek Alcoholmanifest een oproep aan minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn om bewezen effectieve beleidsmaatregelen te nemen.

Alcoholmanifest

Lees verder

Onderzoek evaluatie Landelijke Examen Commissie Verklaring Sociale Hygiëne

Profacto heeft onderzoek gedaan naar de Landelijke Examen Commissie (LEC) die de bewijsstukken Verklaring Sociale Hygiëne verstrekt.

Rapport Pro Facto – LEC