Verslag internetconsultatie Drank- en Horecawet verschenen

Recent is het verslag gepubliceerd van de internetconsultatie over het wetsvoorstel van Paul Blokhuis tot wijziging van de Drank- en Horecawet. Uit het verslag blijkt dat enkele voorstellen zullen worden heroverwogen.