Eénderde van horeca Zandvoort schenkt alcohol aan minderjarige ‘mysteryshopper’

Een minderjarige ‘mysteryshopper’ kreeg in 8 van 23 Zandvoortse horecagelegenheden alcoholische versnaperingen zonder zijn of haar identiteitsbewijs te hoeven laten zien.

De gemeente Zandvoort kondigt een nieuw bezoek van een minderjarige – datum uiteraard onbekend – aan en bij nieuwe overtredingen volgen er sancties, schrijft Zandvoort in een persbericht. “De acht horecagelegenheden die in de fout gingen worden ook telefonisch benaderd om de resultaten verder te bespreken.”

Lees hele artikel hier

Nu al meer jongeren met alcohol betrapt dan in heel 2018

In de eerste vier maanden van dit jaar hebben de handhavers van de gemeente Den Helder al 42 jongeren onder de 18 jaar op straat betrapt met alcohol. Ter vergelijking: in heel 2018 waren het er 37.  Wel is het zo dat de handhavers een paar keer grote groepen jongeren tegelijk aantroffen en die hebben aangesproken. Toch blijft het alcoholgebruik onder jongeren zorgen baren. “De jongste die we aantroffen bleek 14 jaar! En vorige week hebben wij nog een meisje van 15 door haar vader moeten laten ophalen omdat ze zwaar onder invloed was van alcohol en drugs”, vertelt een van de handhavers.

Lees verder

 

Alcoholverbod voor boten op Amsterdamse grachten van tafel

Een mogelijke drooglegging van de Amsterdamse grachten is van tafel. In een brief aan de gemeenteraad noemt burgemeester Femke Halsema een alcoholverbod op boten ‘onwenselijk’. Een verbod is volgens haar ‘juridisch kwetsbaar’. Anders dan op land is voor alcoholverkoop op het water geen vergunning nodig. Het verstrekken van alcohol op ‘vaar- en voertuigen’ is uitgezonderd van de Drank- en Horecawet.

Lees verder

 

NVDI stuurt staatssecretaris commentaar op wetsvoorstel DHW

Nico Hesselink, voorzitter van de NVDI, heeft gisteren commentaar geleverd op het concept-wetsvoorstel van staatssecretaris Paul Blokhuis tot wijziging van de Drank- en Horecawet. Dit in het kader van de internetconsultatie. De NVDI is positief over het concept-wetsvoorstel. Er is slechts commentaar op een drietal voorstellen. Zo vindt de NVDI het onwenselijk dat de oppervlakte-eis voor één horecalokaliteit komt te vervallen. De NVDI vreest voor méér winkelhoreca als horecalokaliteiten van enkele vierkante meters worden toegestaan. Een tweede kritiekpunt is dat de NVDI wil dat het inzetten van testkopers voor onderzoeksdoeleinden in de wet wordt geregeld. Tot slot geeft de NVDI aan het niet te steunen dat er een uitzondering komt op de strafbaarstelling voor 14- en 15-jarige VMBO leerlingen in het kader van horecastages. De grens om te leren schenken moet bij 16 jaar blijven liggen, aldus de NVDI.

Link naar NVDI-commentaar

 

Nieuw programma NVDI-bijeenkomst 5 juni 2019

Op verzoek wordt de NVDI-bijeenkomst 5 juni a.s. met als thema “Drank- en Horecainspectie in de praktijk” opengesteld voor DHW-inspecteurs die géén lid zijn van de NVDI. Zij betalen eenmalig €25. Voor NVDI-leden is de bijeenkomst vanzelfsprekend gratis. Wel allemaal aanmelden op info@dhwinspecteur.nl.

Nieuw programma

Amsterdamse boa’s mogen niet staken op Koningsdag

De Amsterdamse buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) mogen aan het begin van de avond op Koningsdag niet staken. Juist op die ene dag – wanneer vermoedelijk 700 duizend niet-Amsterdammers naar de hoofdstad komen en vanaf zes uur ’s middags weer weggaan – zijn de boa’s ‘onmisbaar’ om de openbare veiligheid in goede banen te leiden. Dat oordeelde de Amsterdamse kortgedingrechter vrijdag in een rechtszaak die door de gemeente Amsterdam tegen de boa-vakbonden was aangespannen.

Lees verder

Uitspraak

Alcoholboetes voor voetbalclub na controle met minderjarige testkopers

SV Capelle uit Sprang Capelle (gemeente Waalwijk) heeft een boete gekregen nadat twee minderjarige testkopers onder toezicht van een boa alcohol konden bestellen in de kantine van de voetbalclub. De barvrijwilliger heeft wel om hun ID gevraagd. Maar hij heeft een rekenfout gemaakt.

Lees verder

STAP wil snelle invoering wettelijke regels rond prijsstunten

De grote online adverteerder Wijnvoordeel.nl trekt zich niets aan van de zogenaamde Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken. Wijnvoordeel.nl adverteert grootschalig met prijs-aanbiedingen van meer dan 50% korting, terwijl de Reclamecode kortingen boven de 50% verbiedt. Uitspraken van de Reclame Code Commissie (RCC) legt Wijnvoordeel.nl naast zich neer. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP vindt dat er nu snel nieuwe wettelijke regels moeten komen die het prijsstunten met alcohol reguleren. Het voorstel van Paul Blokhuis moet zo snel mogelijk door de Tweede en Eerste Kamer worden aanvaard en in werking treden.

Lees verder

 

West Betuwe – Controle op verkoop alcohol bij horeca, winkels en sportverenigingen

De gemeente West Betuwe controleerde onlangs in een aantal inrichtingen op de verkoop van alcohol. Twee buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente bezochten cafetaria’s, supermarkten, sportkantines en dorps- en buurthuizen. De gemeente zette daarbij twee jongeren van 18+ in als mystery guest om te controleren of zij alcohol konden kopen zonder hun legitimatiebewijs te tonen. Tijdens de onaangekondigde bezoeken controleerde de gemeente de inrichtingen in Geldermalsen, Haaften, Hellouw, Herwijnen en Waardenburg ook op andere zaken in de drank- en horecavergunning. De gemeente spreekt van een geslaagde actie en gaat door met deze onaangekondigde controles, ook bij evenementen.

Lees verder

 

Ledenbijeenkomsten 2019

De NVDI organiseert in 2019 twee ledenbijeenkomsten: op 5 juni 2019 en op 7 november 2019.

De bijeenkomst op 5 juni 2019, die plaats zal vinden in Nijkerk, is vooral bedoeld om de leden te informeren over nieuwe jurisprudentie en actualiteiten. We hebben Frank Joosten weer bereid gevonden u bij te praten. Na de bijeenkomst wordt een “praktijkles DHW-toezicht” gegeven. Wie wil kan meelopen met enkele ervaren DHW-toezichthouders. U wordt binnenkort nader geïnformeerd over deze bijeenkomst. Dan ook meer informatie over hoe u zich kunt opgeven voor de praktijkles DHW-toezicht.

Zoals elk jaar wordt in november de jaarvergadering gehouden. Dit jaar zal dat zijn op 7 november. Meer informatie volgt later. Reserveer echter de dag alvast in uw agenda!