Verslag NVDI-vergadering 5 juni 2019

Het verslag van de NVDI-vergadering van 5 juni 2019 in Nijkerk is deze week aan de leden verzonden.

In de rubriek “Ledenvergadering” van het Forum is een bericht opgenomen met een link naar het verslag. Het Forum is exclusief voor leden van de NVDI.

Café blijft open ondanks strafblad exploitant

Een café in Amsterdam-West mag niet per direct worden gesloten vanwege het levensgedrag van de exploitant. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld. De gemeente Amsterdam heeft het café een nieuwe exploitatievergunning geweigerd omdat de exploitant een strafblad heeft. De gemeente stelt dat uit Amsterdamse regels blijkt dat een vergunning mag worden geweigerd vanwege het levensgedrag van de exploitant. Het café wijst echter op Europese regelgeving, waaruit blijkt dat dit alleen mag als er criteria worden toegepast die duidelijk, objectief, vooraf bekend gemaakt en transparant zijn. De gemeente Amsterdam heeft nergens gedefinieerd wat het criterium ‘levensgedrag’ is.

De voorzieningenrechter oordeelt dat niet is uitgesloten dat de Amsterdamse regels niet voldoen aan de Europese regelgeving. Het café mag daarom open blijven gedurende de gerechtelijke procedure.

Overgenomen van https://www.omgevingsweb.nl/samenvatting/139532

Blokhuis zendt Tweede Kamer Berenschot-rapport over wetsvoorstel Ziengs

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de Tweede Kamer vandaag een onderzoek aangeboden naar de effecten van het initiatiefwetsvoorstel van Erik Ziengs om de Drank- en Horecawet te wijzigen met als doel de verstrekking van alcohol in zogenaamde mengformules mogelijk te maken.

Men spreekt over een mengformule als winkelformules worden gecombineerd. Bijvoorbeeld de verkoop van alcohol bij een tankstation of het schenken van alcohol bij de kapper of in een niet-levensmiddelenwinkel. Dit wordt ook wel blurring met alcohol genoemd.

De conclusie van het rapport is dat als door het toestaan van mengformules er nieuwe verstrekkingspunten bijkomen en daardoor meer alcohol wordt verstrekt, dat positieve effecten heeft op de economie en negatieve effecten op volksgezondheid, verkeersveiligheid en openbare orde.

Volgens de onderzoekers van Berenschot is het:

a. redelijk aannemelijk dat er positieve economische effecten zijn voor betrokken ondernemers en gemeenten, in termen van klantbeleving, ondernemerschap, meer samenwerking tussen ondernemers en meer levendigheid in de binnenstad;

b. aannemelijk dat alcoholconsumptie door mengformules negatieve effecten heeft op de volksgezondheid, leidend tot diverse gezondheidsrisico’s (specifieke risicogroepen zijn dan in ieder geval kinderen, jongeren, jongvolwassen en mensen met (gevoeligheid voor) verslavingsproblematiek);

c. zeer aannemelijk dat alcoholconsumptie door mengformules negatieve effecten heeft op de verkeersveiligheid, leidend tot verkeersongevallen;

d. redelijk aannemelijk dat alcoholconsumptie door mengformules negatieve effecten heeft op de openbare orde, waardoor zich incidentele ordeverstoringen voordoen.

Overgenomen van: https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/7371/blokhuis-zendt-tweede-kamer-berenschot-rapport-over-wetsvoorstel-ziengs#p3454

Eénderde van horeca Zandvoort schenkt alcohol aan minderjarige ‘mysteryshopper’

Een minderjarige ‘mysteryshopper’ kreeg in 8 van 23 Zandvoortse horecagelegenheden alcoholische versnaperingen zonder zijn of haar identiteitsbewijs te hoeven laten zien.

De gemeente Zandvoort kondigt een nieuw bezoek van een minderjarige – datum uiteraard onbekend – aan en bij nieuwe overtredingen volgen er sancties, schrijft Zandvoort in een persbericht. “De acht horecagelegenheden die in de fout gingen worden ook telefonisch benaderd om de resultaten verder te bespreken.”

Lees hele artikel hier

Nu al meer jongeren met alcohol betrapt dan in heel 2018

In de eerste vier maanden van dit jaar hebben de handhavers van de gemeente Den Helder al 42 jongeren onder de 18 jaar op straat betrapt met alcohol. Ter vergelijking: in heel 2018 waren het er 37.  Wel is het zo dat de handhavers een paar keer grote groepen jongeren tegelijk aantroffen en die hebben aangesproken. Toch blijft het alcoholgebruik onder jongeren zorgen baren. “De jongste die we aantroffen bleek 14 jaar! En vorige week hebben wij nog een meisje van 15 door haar vader moeten laten ophalen omdat ze zwaar onder invloed was van alcohol en drugs”, vertelt een van de handhavers.

Lees verder

 

Alcoholverbod voor boten op Amsterdamse grachten van tafel

Een mogelijke drooglegging van de Amsterdamse grachten is van tafel. In een brief aan de gemeenteraad noemt burgemeester Femke Halsema een alcoholverbod op boten ‘onwenselijk’. Een verbod is volgens haar ‘juridisch kwetsbaar’. Anders dan op land is voor alcoholverkoop op het water geen vergunning nodig. Het verstrekken van alcohol op ‘vaar- en voertuigen’ is uitgezonderd van de Drank- en Horecawet.

Lees verder

 

NVDI stuurt staatssecretaris commentaar op wetsvoorstel DHW

Nico Hesselink, voorzitter van de NVDI, heeft gisteren commentaar geleverd op het concept-wetsvoorstel van staatssecretaris Paul Blokhuis tot wijziging van de Drank- en Horecawet. Dit in het kader van de internetconsultatie. De NVDI is positief over het concept-wetsvoorstel. Er is slechts commentaar op een drietal voorstellen. Zo vindt de NVDI het onwenselijk dat de oppervlakte-eis voor één horecalokaliteit komt te vervallen. De NVDI vreest voor méér winkelhoreca als horecalokaliteiten van enkele vierkante meters worden toegestaan. Een tweede kritiekpunt is dat de NVDI wil dat het inzetten van testkopers voor onderzoeksdoeleinden in de wet wordt geregeld. Tot slot geeft de NVDI aan het niet te steunen dat er een uitzondering komt op de strafbaarstelling voor 14- en 15-jarige VMBO leerlingen in het kader van horecastages. De grens om te leren schenken moet bij 16 jaar blijven liggen, aldus de NVDI.

Link naar NVDI-commentaar

 

Nieuw programma NVDI-bijeenkomst 5 juni 2019

Op verzoek wordt de NVDI-bijeenkomst 5 juni a.s. met als thema “Drank- en Horecainspectie in de praktijk” opengesteld voor DHW-inspecteurs die géén lid zijn van de NVDI. Zij betalen eenmalig €25. Voor NVDI-leden is de bijeenkomst vanzelfsprekend gratis. Wel allemaal aanmelden op info@dhwinspecteur.nl.

Nieuw programma

Amsterdamse boa’s mogen niet staken op Koningsdag

De Amsterdamse buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) mogen aan het begin van de avond op Koningsdag niet staken. Juist op die ene dag – wanneer vermoedelijk 700 duizend niet-Amsterdammers naar de hoofdstad komen en vanaf zes uur ’s middags weer weggaan – zijn de boa’s ‘onmisbaar’ om de openbare veiligheid in goede banen te leiden. Dat oordeelde de Amsterdamse kortgedingrechter vrijdag in een rechtszaak die door de gemeente Amsterdam tegen de boa-vakbonden was aangespannen.

Lees verder

Uitspraak

Alcoholboetes voor voetbalclub na controle met minderjarige testkopers

SV Capelle uit Sprang Capelle (gemeente Waalwijk) heeft een boete gekregen nadat twee minderjarige testkopers onder toezicht van een boa alcohol konden bestellen in de kantine van de voetbalclub. De barvrijwilliger heeft wel om hun ID gevraagd. Maar hij heeft een rekenfout gemaakt.

Lees verder