Burgemeester kan last onder dwangsom opleggen bij dronken dienst doen

De burgemeester van Reimerswaal legde vorig jaar een last onder dwangsom op tegen een café-exploitant die zelf dronken was aangetroffen in zijn zaak, wat een overtreding is van art. 20, zesde lid, van de Drank- en Horecawet. De café-exploitant ging daartegen in beroep. Dat werd ongegrond verklaard. Waarop de café-exploitant weer in beroep ging.

De Commissie Bezwaarschriften van Reimerswaal was eerder van mening dat de burgemeester onbevoegd is om een last onder dwangsom op te leggen omdat overtreding van het verbod om dronken dienst te doen in een café alleen strafrechtelijk afgedaan kan worden. De burgemeester was het daarmee niet eens. Zij stelde dat het om een herstelsanctie gaat en niet om een bestraffende sanctie. Betrokkene was al eerder dronken in zijn zaak aangetroffen.

De café-exploitant beweert dat de betrokken politieagenten niet kunnen hebben vastgesteld dat hij kennelijk dronken dienst deed. Er was slechts sprake van een bepaalde mate van dronkenschap ná sluitingstijd.

De rechter vindt dat uit het proces-verbaal van de politie duidelijk wordt dat de café-exploitant kennelijk dronken dienst deed. Hij was zwaar onder invloed en zo dronken worden in de tijd na sluitingstijd is onmogelijk. Overigens was er nog een cafébezoeker aanwezig, die ook drank was ingeschonken, dus betrokkene overtrad de sluitingstijd en deed dus nog dienst.

De rechter oordeelt dat bij dronken dienst doen geen bestuurlijke boete kan worden opgelegd, maar de afdoening strafrechtelijk dient te geschieden. Dit laat – naar het oordeel van de rechtbank – onverlet dat de burgemeester een last onder dwangsom kan opleggen. Dat is namelijk een herstelsanctie. De handhaving van art. 20, zesde lid, is niet de taak van de gemeentelijke boa’s, maar van anderen, wat in dit geval ook zo was. De controle werd uitgevoerd door de politie.

De café-exploitant wordt in het ongelijk gesteld.

Uitspraak is te lezen op : https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2020:1672

Horeca blijft nog zeker tot 20 mei gesloten

De meeste maatregelen van de intelligente lockdown, zoals het de sluiting van cafés en restaurants, en de bezoekregeling van verpleeghuizen, worden met ten minste drie weken verlengd: tot 20 mei.

Klik voor het hele bericht op onderstaande link.

https://www.missethoreca.nl/horeca/nieuws/2020/04/lockdown-wordt-verlengd-horeca-blijft-nog-zeker-tot-20-mei-gesloten-101334879?_ga=2.85877210.276074438.1588094925-516130054.1580133594

Geen jonge comazuipers meer

Door de coronacrisis is het alcoholmisbruik onder beginnende, jonge drinkers in de regio West-Brabant drastisch afgenomen. De ziekenhuizen in West-Brabant hebben in de eerste vijf weken van de crisis zelfs geen enkele jonge comadrinker doorverwezen naar Novadic-Kentron.

Dat zegt preventiemedewerker Alex van Dongen van de verslavingszorgorganisatie.

https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/7909/geen-jonge-comazuipers-meer-#p3454

Slagingspercentage examen Drank- en Horecawet online

Het examenbureau EXTH heeft de slagingspercentages van 2019 gepubliceerd. In totaal is 41,4% geslaagd voor het onderdeel boeterapport. Voor het onderdeel wettelijke kaders Drank- en Horecawet is 54,5% geslaagd voor het examen. Kijk in de bijlage voor alle examen uitslagen.

Horeca dicht tot 28 april vanwege coronavirus, geen evenementen tot 1 juni.

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april

Alcoholbesluit en Alcoholregeling ter consultatie voorgelegd

Vandaag is de consultatie van het Alcoholbesluit en de Alcoholregeling gestart. Tot 11 mei kan op deze documenten gereageerd worden.

Het Alcoholbesluit bevat onder meer regels over het beschikken over en het hanteren van een geborgde werkwijze die moet waarborgen dat online of telefonisch bestelde alcoholhoudende drank slechts afgeleverd wordt bij een meerderjarige, op het door de geadresseerde aangegeven adres of bij een distributiepunt. Daartoe zullen de verkopers afspraken moeten maken met bezorgers.

Ook regelt het Alcoholbesluit de voorwaarden waaronder in slijterijen betaalde proeverijen of cursussen gegeven mogen worden. Uit het Alcoholbesluit blijkt dat dat voortaan in principe mag in elke slijterij, ook die bij supermarkten en zonder tweede voldoende grote extra ruimte. E.e.a. onder voorwaarden en mits toegestaan op grond van een gemeentelijke verordening.
De Alcoholregeling bevat onder meer regels over het hanteren van een leeftijdsverificatiesysteem bij de online of telefonische aankoop van alcoholhoudende drank.

Verder bepaalt de Alcoholregeling de hoogte van de (kostendekkende) tarieven die de nieuw op te richten Landelijke commissie sociale hygiëne in rekening zal mogen brengen bij elke aanvraag van een erkenning van een diploma als bewijsstuk, een inschrijving in het Register sociale hygiëne en een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne.

Daarnaast worden alle vigerende, op de Drank- en Horecawet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en ministeriële besluiten ingetrokken en de inhoud ervan samengevoegd in het Alcoholbesluit resp. de Alcoholregeling. Er zal dus maar één op de Alcoholwet gebaseerde algemene maatregel van bestuur zijn en één op de Alcoholwet gebaseerde Alcoholregeling