Barneveld wil meer grip op keten

Barneveld kent naar schatting vijftien tot twintig keten in het buitengebied die momenteel buiten beeld zijn. Veelal zijn dit plekken waar met name jongeren samenkomen en waar in sommige gevallen vermoedelijk sprake is van overmatig alcohol- en drugsgebruik. Met nieuw beleid wil de gemeente hier meer grip op krijgen, vooral door jongerenwerkers en toezichthouders in te zetten. Voor de nieuwe aanpak reserveert de gemeente voor de komende drie jaar ruim 140.000 euro. Dinsdag 29 oktober buigt de raadscommissie Bestuur zich over dit plan.

https://barneveldsekrant.nl/lokaal/maatschappelijk/barneveld-wil-meer-grip-op-keten-651161

Programma NVDI-bijeenkomst 7 november 2019

De NVDI-bijeenkomst op 7 november a.s. heeft als thema “Verrijk je kennis”. Er zullen diverse workshops worden gehouden. Deze worden verzorgd door Michael Kortekaas (trainer onder andere bij de Politieacademie & bekend als hunter in het gelijknamige tv-programma Hunted), Lars van Driel (directeur & instructeur van Eerste hulp bij drank en drugsongevallen) en Louisa Heddes (docent & expert toezicht leeftijdsgrens). Na de bijeenkomst is er nog een ‘afterparty’ waarbij de mogelijkheid wordt geboden om de praktijk in te gaan met ervaren toezichthouders. Tijdens deze praktijk ronde is er volop ruimte voor interactie en zullen de basisartikelen van de Drank- en Horecawet ruimschoots aan bod komen. Dit mag je niet missen!

Locatie:  Stayokay Soest, Bosstraat 16, 3766 AG Soest. Zaal open: 9.00 uur

Kosten: Deze bijeenkomst is door een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kosteloos toegankelijk, dit keer ook voor niet NVDI-leden. Uiteraard moet je wel in het bezit zijn van het DHW-diploma.

Let op! Het maximaal aantal deelnemers is berekend op 100 toezichthouders. Meld je dus snel aan!

Drooglegging Bunschoten rond derby uitgebreid: ook geen drank in supermarkt

Tijdens de derby tussen IJsselmeervogels en Spakenburg zal in Bunschoten-Spakenburg aanstaande zaterdag opnieuw geen druppel alcohol te verkrijgen zijn. De gemeente neemt die maatregel om ongeregeldheden te voorkomen op de wedstrijddag. Burgemeester Van de Groep heeft de supermarkten in het centrum dringend verzocht geen alcohol te verkopen aan mensen die de drank vermoedelijk op straat op willen drinken. Dat laatste is voor het eerst. Hoe de supermarkten dit moeten controleren is niet bekend.

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1969891/drooglegging-bunschoten-rond-derby-uitgebreid-ook-geen-drank-in-supermarkt.html

Campagne tegen doorschenken van alcohol

Een nieuwe campagne moet het doorschenken van alcohol aan dronken personen aanpakken. Vanaf 7 oktober kun je in 28 deelnemende Rotterdamse zaken meteen zien dat je daar geen alcohol meer krijgt als je dronken bent. De gemeente werkt voor de campagne samen met Rotterdamse horecaondernemers, het Trimbos-instituut en Koninklijke Horeca Nederland. In totaal doen 28 horecazaken in het centrum van Rotterdam mee: van grote club tot borrelcafé en alles daar tussenin.

https://www.rotterdam.nl/nieuws/campagne-stop-op-tijd/

Geen alcohol meer op het gemeentehuis Voorschoten

Geen glaasjes wijn of bier meer na de raadsvergadering in Voorschoten. Het college heeft besloten om geen alcohol meer te schenken bij bijeenkomsten waar publiek komt. Dat schrijven burgemeester en wethouders aan de raad.

Voor het schenken van alcohol moet een cateraar met de vereiste papieren worden ingeschakeld of een drank- en horecavergunning worden aangevraagd. Het inschakelen van een gecertificeerde cateraar kost heel wat en als bodes alcohol schenken moeten zij een opleiding volgen. Maar het doorslaggevende argument voor het besluit is dat het college vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft nu de overheid al jaren het alcoholgebruik probeert de verminderen

https://www.voorschotensekrant.nl/nieuws/algemeen/19892/geen-alcohol-meer-op-het-gemeentehuis-

Happy hours weer toegestaan in Helderse horeca

Happy hours zijn voortaan weer beperkt toegestaan in de horeca in Den Helder. De gemeenteraad stemde maandagavond in met een amendement van het CDA hierover. In de nieuwe APV wordt opgenomen dat het verbod op ’kortingsuren’ alleen nog tussen 23:00 en 6:00 geldt.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190916_97972599/happy-hours-weer-toegestaan-in-helderse-horeca

PERSBERICHT: Oproep aan gemeenten om jongeren in te zetten bij toezicht op alcoholleeftijdsgrens

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en de Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawet Inspecteurs (NVDI) hebben vandaag een onderzoek (1) en een factsheet (2) gepubliceerd over de inzet van jeugdige testkopers bij het toezicht op de naleving van de alcoholleeftijdsgrens (1). De belangrijkste adviezen voor het inzetten van testkopers staan daarin concreet beschreven. 

Enkele grote gemeenten zetten met succes jonge testkopers in bij het alcoholtoezicht

Uit het onderzoek, dat in opdracht van STAP en de NVDI is uitgevoerd, blijkt dat gemeenten waar toezichthouders samen met jongeren van 17 of 18 jaar op pad gaan zeer tevreden zijn over de effectiviteit van deze wijze van werken. Men kan in korte tijd een groot aantal controles uitvoeren, waarbij de testkopers alcohol bestellen en de toezichthouder observeert. De controles zijn ook zeer effectief en dwingen respect af bij de verstrekkers. Deze methode van werken wordt o.a. toegepast door de gemeenten Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht. De wijze van werken van deze gemeenten wordt uitvoerig beschreven in het onderzoek.

De inzet van testkopers is, mits goed uitgevoerd, juridisch aanvaardbaar  

Als de wijze waarop testkopers worden ingezet op een zorgvuldige en geprotocolleerde wijze wordt uitgevoerd is er geen sprake van ontoelaatbaar uitlokken. Jurisprudentie heeft aangetoond dat deze wijze van werken juridisch aanvaardbaar is, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Daar waar testkopers goed worden ingezet is de aanvankelijke weerstand tegen deze methode verdwenen en neemt de naleving van de leeftijdsgrens door alcoholverstrekkers toe.

Naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar laat nu nog ernstig te wensen over

Uit het meest recente landelijke onderzoek (3) naar de mate waarin alcoholverstrekkers de leeftijdsgrens van 18 jaar naleven, blijkt dat zij zich onvoldoende aan de wet houden:

bij 62,3% van de 2.309 aankooppogingen konden de 17-jarige mystery-shoppers van bureau Objectief alcohol verkrijgen. Vooral de cafetaria’s, de horeca, sportkantines en de webshops deden het bijzonder slecht. Keten-slijterijen en keten-supermarktketen doen het aanmerkelijk beter.

Motie Van der Staaij

Vorige week nam de Tweede Kamer een motie van Kees van der Staaij aan waarbij de regering wordt verzocht om nog dit jaar samen met de VNG een Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet vast te stellen (Kamerstukken II, 2018–2019, 32 793, nr. 431). Ook vraagt de motie om een oproep aan gemeenten en horeca om lokaal bindende afspraken te maken die bevorderen dat de geldende normen beter worden nageleefd. Met andere woorden: het Parlement wil dat alle alcoholverstrekkers de leeftijdsgrens van 18 jaar gaan respecteren. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een onderzoeksbureau opdracht gegeven tot de ontwikkeling van een dergelijk protocol. STAP en de NVDI rekenen erop dat de resultaten van hun onderzoek naar de ervaringen met testkopers in het protocol worden meegenomen.

Einde persbericht

Contact:

-Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur 

030 6565041 / 06 53295544 ; www.stap.nl

-Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawet  Inspecteurs (NVDI)

Dhr. N. Hesselink, voorzitter

06 51757518 ; www.dhwinspecteur.nl

Bronnen:

  1. R. Sintenie. Testkopers: uitlokking of de uitkomst? Utrecht, STAP/NVDI, 2019. https://www.dhwinspecteur.nl/sintenie-testkopers-uitlokking-of-de-uitkomst-2/
  2. R. Sintenie & W.E. van Dalen. De inzet van testkopers bij de handhaving van de alcoholleeftijdsgrens van 18 jaar (factsheet). Utrecht, STAP/NVDI, 2019. https://www.dhwinspecteur.nl/wp-content/uploads/2019/09/Factsheet-testkopers-bij-de-handhaving-van-de-alcoholleeftijdsgrens-van-18-jaar.pdf
  3. Landelijk onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop aan minderjarigen in 2018. Nijmegen, Objectief, 2019.

La Dada in Zeist mag twaalf weken geen alcohol schenken

Burgemeester Janssen van Zeist heeft de drank- en horecavergunning van café La Dada met twaalf weken geschorst. Dat betekent dat het café wel open kan blijven voor publiek, maar geen alcohol mag schenken. Dit in verband met schenken aan minderjarigen.

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1957694/la-dada-in-zeist-mag-twaalf-weken-geen-alcohol-schenken.html

Kees van der Staaij dient motie in over Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet

Kees van der Staaij heeft tijdens het Kamerdebat over het Nationaal Preventieakkoord een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om – in samenspraak met de VNG – het Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet nog dit jaar vast te stellen en gemeenten en horeca op te roepen lokaal bindende afspraken te maken die bevorderen dat de geldende normen rond leeftijdsvaststelling beter worden nageleefd. Staatssecretaris Paul Blokhuis liet v.w.b. deze motie het oordeel aan de Tweede Kamer.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/50696

Update: de motie is door de Tweede Kamer aanvaard.

Blokhuis spreekt zich uit tegen wetsvoorstel Ziengs

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft zich tijdens een debat in de Tweede Kamer over het Nationaal Preventieakkoord opnieuw uitgesproken tegen het initiatiefwetsvoorstel van Erik Ziengs dat strekt tot versoepeling van de regels voor verkoop en schenken van alcohol. Blokhuis lichtte toe dat hij tegen het wetsvoorstel is omdat het kan leiden tot een toename van het aantal verstrekkingspunten en dat staat haaks op de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord.

https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/7489/blokhuis-spreekt-zich-uit-tegen-wetsvoorstel-ziengs#p3454