Uitspraak Raad van State. Artikel 24, eerste lid onder a, van de Drank- en Horecawet

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@122527/201905917-1-a3/