Nieuws

Raad van State: Hengelo heeft terecht horecavergunning Stief Kwartiertje ingetrokken

De burgemeester van Hengelo heeft de horecavergunning van café Stief Kwartiertje aan de Langestraat terecht ingetrokken. Dat heeft de Raad van State vandaag besloten.

De intrekking van de vergunning volgde na een reeks overtredingen. Waarschuwingen haalden volgens burgemeester Sander Schelberg niets uit. Het café overtrad de sluitingstijden, leidinggevenden waren niet aanwezig en er werd alcohol geschonken aan minderjarigen.

Lees verder

Nieuws

Geen uitstel van sluiting café Prins: donderdag laatste avond

De rechter ziet geen aanleiding om de sluiting van café Prins in Kollumerzwaag uit te stellen. De eigenaar van het café had daar in een kort geding om gevraagd. Om middernacht van donderdag op vrijdag moet het café sluiten – en dat een half jaar lang. Het café moet sluiten, omdat er volgens de gemeente in het café alcohol wordt geschonken aan minderjarigen en al een langere periode harddrugs (cocaïne) wordt verhandeld.

Lees verder

Nieuws

Start pilot mengvorm in Hattem

De gemeente Hattem start met een pilot waarbij het voor drankverstrekkende horecabedrijven met vergunning en slijterijen wordt toegestaan om food- en non-food artikelen te verkopen. Op basis van de huidige Drank- en Horecawet zijn mengvormen van horeca en detailhandel niet toegestaan.

Lees verder

Nieuws

Kamer denkt over glas wijn bij de kapper

Een slijter die bij zijn dranken passende kaas en noten verkoopt, een restaurant waar je de schilderijen aan de muur kunt kopen en een kapper die een glas wijn schenkt bij het knippen. Als het aan de VVD ligt wordt de Drank- en Horecawet zo veranderd dat dat mogelijk wordt.

VVD-Kamerlid Ziengs dient vandaag een initiatiefwet in. Verschillende partijen, zijn enthousiast over zijn voorstel voor ‘mengformules’ in winkelstraten en er lijkt zich een meerderheid af te tekenen.

Horecabedrijven en slijters kunnen straks bij de gemeente een vergunning aanvragen voor ‘nevenactiviteiten’. Voorwaarde is wel dat de omzet uit die nevenactiviteiten nooit groter wordt dan die uit de oorspronkelijke activiteiten.

In de Drank- en Horecawet wordt een nieuwe categorie geïntroduceerd: het gemengd kleinhandelsbedrijf. Dat zijn winkels waar met een vergunning alcohol wordt verkocht. Gemeenten kunnen wel voorwaarden stellen, bijvoorbeeld dat er geen terras aangelegd mag worden.

Wetsvoorstel Ziengs 6 juni 2018 inclusief memorie van toelichting

Lees verder

Contact

Oproep voor aanmelding innovatieprijs 2018 Handhaving en Toezicht

De verkiezingen Handhaving en Toezicht gaan weer van start! De verkiezingen zijn een initiatief van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en beroepsvereniging Vide om innovatie in het toezichts- en handhavingsvak te stimuleren. Meld vernieuwende projecten voor 1 juli aan op www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl om kans te maken op dé innovatieprijs van 2018.

De laatste verkiezingen Handhaving en Toezicht vonden plaats in 2015. Toen wees de vakjury het project ‘Toezicht gezinnen met geringe sociale redzaamheid’ als winnaar aan voor de innovatieprijs. Vijf inspecties werkten samen aan een integrale aanpak om via hun toezicht te komen tot verbetering van de ondersteuning door gemeenten aan gezinnen met complexe en meervoudige problematiek. Zij namen hierbij de kwetsbare burger als uitgangspunt. De samenwerking met en ondersteuning van de gemeenten leidde tot tastbare resultaten, die op transparante wijze inzichtelijk werden gemaakt en gericht waren op leren en verbeteren, stimulerend toezicht dus.

Dit jaar zit de vakjury opnieuw klaar om inzendingen te beoordelen op onder meer creativiteit, effectiviteit en toepasbaarheid. Werk jij aan een bijzonder project dat gericht is op een gezonde, veilige en rechtvaardige samenleving of een beter milieu? Een project dat vernieuwend is en landelijke aandacht verdient? Meld dit project dan nu voor 1 juli 2018 aan. Projecten uit alle domeinen waar handhaving en toezicht een rol spelen, maken kans. Zoals openbare ruimte, milieu en welzijn, onderwijs, energie, telecom, vervoer, werk en inkomen, voeding, zorg en financiën. De uitreiking van de innovatieprijs vindt in het najaar plaats.

 

Nieuws

Ook Raad van State stelt SlijtersUnie in het ongelijk in zaak tegen Sligro

De Raad van State heeft op woensdag 2 mei het bezwaar van de vereniging SlijtersUnie tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders van Den Bosch ongegrond verklaard. Daarmee blijft een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant in stand. Het college van Den Bosch wenste niet handhavend op te treden tegen de vestiging van Sligro die volgens de SlijtersUnie sterke drank verkocht aan particulieren. De Raad van State acht niet bewezen dat Sligro in Den Bosch sterke drank aan particulieren verkoopt. Daar heeft de SlijtersUnie onvoldoende concrete bewijzen voor aangeleverd.

Lees verder