Nieuws

Voortaan bij online-alcoholverkoop leeftijdscontrole bij aankoopmoment?

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de Tweede Kamer vandaag een door zijn voorganger toegezegde verkenning gezonden over de handhaving van online alcoholverkoop (formeel verkoop ‘op afstand’). Aanleiding was de achterblijvende naleving van de leeftijdsgrens bij online verkoop, met slechts 2% het laagst van alle verkoopkanalen. Bovendien vindt handhaving door gemeenten hierop nauwelijks plaats.

Lees verder

 

Nieuws

Voorzichtige daling aantal alcoholvergiftigingen bij jongeren

In 2016 zijn naar schatting 5.600 personen behandeld aan een alcoholvergiftiging op een Spoedeisende Hulp-afdeling. Dit betekent een lichte daling ten opzichte van 2015 toen er nog ruim 6.000 personen werden behandeld. Vier op de tien van de patiënten werden voor verdere behandeling in het ziekenhuis opgenomen.

Ook in de leeftijdsgroep tot en met 17 jaar daalt het aantal intoxicaties ten opzichte van 2015 licht. De stijging die eerdere jaren zichtbaar was, lijkt daarmee gestagneerd. Deze constatering is in lijn met een vergelijkbare daling in de Kinderartsenregistratie van alcoholintoxicaties én met de NIVEL-registratie van kinderen die wegens alcoholmisbruik in een huisartsenpost werden behandeld. Het zal moeten blijken of deze trend zich de komende jaren voortzet.

Lees verder

Nieuws

Handhavers Apeldoorn geïntimideerd ‘door landelijke alcoholketen’

De mengvorm van horeca en detailhandel heeft een nare bijsmaak gekregen volgens de ChristenUnie. Een wijntje kunnen drinken als je kleren koopt of bij de kapper zit, wat in een pilot tot nu toe oogluikend is toegestaan, heeft geleid tot ‘intimidatie van handhavers’ De ChristenUnie heeft de uitspraak gedaan in schriftelijke vragen, waarin de partij een oproep doet om de pilot stop te zetten.

Lees verder

 

Nieuws

Gemeente Hilversum legt boete op voor alcoholverkoop via WhatsApp

De gemeente Hilversum heeft afgelopen week een persoon beboet voor de illegale verkoop van sterke drank in de openbare ruimte. De man kreeg een boete van € 1.360,-, omdat hij na een bestelling via WhatsApp, drank vanuit zijn kofferbak verkocht. Voor de verkoop van sterke drank op bestelling is een vergunning nodig. De man was niet in het bezit van deze vergunning en daarmee in overtreding van de Drank- en Horecawet. Het optreden tegen de man was een gezamenlijke actie van gemeente en politie. Burgemeester Pieter Broertjes: “Deze actie is de start van een strenge aanpak van deze drankkoeriers.”

Lees verder